Access Consciousness – en samling livsförändrande verktyg

Anna-Lena Nygren arbetar med det egna företaget ALive och håller i kurser i Access Consciousness runt om i Sverige

Anna-Lena Nygrens företag ALive erbjuder behandlingar och kurser för personlig utveckling, välmående och medvetenhet. Access Consciousness är en av de verktyg som hon använder mest i sin verksamhet, en samling tekniker som kan skapa en djup förändring.

Kurser och behandlingar för personlig utveckling

Anna-Lena Nygren har arbetat med hälsa i ett eget företag sedan 2008. Efter flera års arbete med människor som på olika sätt stött på svårigheter, har Anna-Lena samlat olika metoder för att främja välmående i sin verksamhet, både i sin fasta lokal i Sundsvall och i kurser runt om i Sverige.

Varför valde du att ägna dig åt andras personliga utveckling?

– För att jag själv har mått dåligt, både fysiskt och psykiskt, och inte blev hjälpt av den traditionella vården. Men jag har alltid vetat att det bör gå att må bra, att vi borde kunna uppleva hälsa och inre glädje, berättar hon.

Anna-Lena knyter samman många olika trådar i sin verksamhet, men den röda tråden är okonventionella sätt att hantera fysisk och psykisk ohälsa genom alternativmedicin och personlig utveckling. Från massage och träning för kroppen till coaching och mindfulness för sinnet. Vilken av de olika metoderna som passar bäst, beror på vad du vill förändra i ditt liv.

Vad är Access Consciousness?

En av Anna-Lenas viktigaste verktyg för att främja välmående hos sina klienter är Access Consciousness. Det är en samling verktyg för personlig utveckling, framtagna av amerikanen Gary Douglas. Access är en mängd olika tekniker, med utgångspunkt att ”medvetenhet omfattar allt och dömer inget”. Dömandet är det som håller kvar det vi inte önskar, enligt Douglas, och icke-dömande är också en av teknikerna som hjälper dig att förändra det som inte fungerar optimalt i ditt liv.

Varför ska man välja just Access som verktyg för personlig utveckling?

– Det unika med Access är att verktygen kringgår det logiska sinnet, för att kunna skapa en snabb förändring. Med Access behöver man inte älta trauman eller blockeringar, utan verktygen är designade för att ge plats för den du egentligen är. Att ta emot utan att döma gör att livet kommer till dig med lätthet, glädje och härlighet!

Hon understryker dock att det inte handlar om att lägga locket på problemen, men att se dem ur en ny synvinkel och komma ifrån de ständigt tjattrande tankarna. Access sker inte på din kognitiva nivå, utan djupare. Access olika verktyg, behandlingar och tekniker kan lösa upp våra tankar, beslut, bedömningar, rädslor, distraktioner som begränsar och hindrar oss i våra egna liv.

Metoden har använts av tusentals personer under de senaste 25 åren, och Gary Douglas beskriver hur verktygen ständigt förändras för att passa vår föränderliga omvärld på sin webbsida:

“The Access Consciousness® tools are pragmatic and any technique or process that doesn’t work for 80% of the people in class, is taken out of the core class manuals. This keeps the material current and up to date with the ever-changing energy of all participants that attend.”

Access Bars, Foundation och Level 1

Den grundläggande tekniken kallas Access Bars, som handlar om att lätt beröra 32 punkter (”bars”) på huvudet. Dessa punkter, som Douglas kartlagt, håller fast i tankar som inte gagnar dig, och många rapporterar om bland annat ett ökat lugnt, bättre närvaro och djupare sömn efter behandling. Punkterna behandlar allt från sorg och kontroll till läkning och glädje, genom att släppa taget om det du lagrat i onödan.

Tillsammans med fortsättningskurserna Access Foundation och Access Level 1, sammanlagt fem dagar, skapar de tre en plattform utifrån vilken man kan röra sig från ett lösningsfokuserat sinne till ett möjlighetsinriktat sätt att vara.

– Det är otroligt många som utesluter sin kropp i sitt liv. Vi dömer oss själva, lyssnar inte till kroppen och är i ständig reaktion och motstånd till oss själva. Access vill i stället bidra med en ökad medvetenhet, gemenskap med dig själv, närvaro med din kropp och en tacksamhet för att ha dig själv i ditt eget liv, säger Anna-Lena.

Bestående och avgörande förändring

Anna-Lena håller i kurser i Access runt om i Sverige, där man både lär sig att ge och att få behandlingen. På så sätt får både deltagarna och deras närmaste omgivning dra nytta av kursen, eftersom teknikerna och de verbala verktygen är enkla att använda sig av i vardagen.

Vilka reaktioner brukar du få efter kurserna?

– Access är olika för olika människor, men berättelserna är fantastiska, oavsett om förändringarna är stora eller små, långsamma eller snabba. Förändringen påverkar också den närmaste omgivningen positivt.

Kan du avslöja någon konkret berättelse med lyckligt slut?

– En kvinna som levt med panikångest i över tjugo år vände sin panik till skratt på ett väldigt förlösande sätt under en kurs i Access Bars, det var fantastiskt.

Oavsett varför du känner att du behöver utvecklas och förändra något som inte fungerar i ditt liv kan verktygen, processerna och teknikerna i Access bidra till ditt välmående.

 

Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om Anna-Lenas aktuella kurser i Access Bars

Se Anna-Lenas hela utbud av kurser och behandlingar