Apper Systems skapar god IT-miljö med fokus på funktion, flexibilitet och affärsnytta

Apper Systems hjälper dig till kostnadsbesparande produkter och tjänster

IT-branschens ständiga utveckling  kräver uppdatering och anpassning av många verksamheters affärssystem för en längre livslängd. Behöver ni säkerställande av system, systemförvaltning eller är ni i behov av enklare kommunikationslösningar?  Apper Systems har gedigen kunskap om verksamhetskritiska system och erbjuder såväl tjänster inom utveckling, utbildning, förvaltning som kostnadsbesparande produkter som hjälper verksamheter att öka effektiviteten i olika verksamhetsprocesser och erbjuder kompletta kommunikationslösningar mellan samarbetspartner. 

Vintage – Säkerställer och förvaltar funktioner i äldre system

Sedan 1987 har Apper Systems utvecklat och förvaltat system skapade i RPG och Cobol, någon som i datavärlden klassas som äkta vintage – en äldre vara av god kvalitet. Många verksamheter har idag äldre affärssystem, som är välkända och skräddarsydda in i organisationen. Ofta är de äldre systemen bättre och mindre resurskrävande än nutida system men på grund av bland annat generationsskifte och åldrande kompetens finns det behov av kompetensförsörjning och förbättrad funktionalitet. Det är sällan fördelaktigt att byta ut ett väl fungerande system som redan är anpassat efter verksamheten men – de behöver uppdateras och anpassas.

Apper Systems koncept kallat Vintage är en tjänst som innebär säkerställande av mogna applikationer på IBM Power-plattformen, och är idag nordens största leverantör av tjänster och service inom detta område – utan konkurrens.

–  Många verksamheter har idag affärskritiska system med någon form av kompetensbrist. Det vi gör, är att vi kompletterar och moderniserar de äldre systemens kompetens så att man tar tillvara på den investering som företaget gjort i systemet samtidigt som man föryngrar den. Vi kan även ta över totalansvaret och förvalta systemet, på så sätt behöver företag inte oroa sig att kompetens försvinner när människor exempelvis går i pension, säger P-A Freiholtz, VD för Apper Systems AB.

SIM – En smart kommunikationslösning

Apper Systems arbetar även för att underlätta kommunikationen mellan olika parter. Har ni samarbetspartners i hela Sverige, eller över hela världen? SIM, Supply Integration Manager, är en integrationsplattform som underlättar kommunikationen mellan leverantörer, transportörer och kunder genom att all kommunikation mellan olika parter, samlas på en och samma portal.

–  Genom att koppla sitt affärssystem till SIM automatiseras återkommande manuella rutiner och minskar bland annat ledtider, lagerreducering och liknande rutinarbeten. På så sätt förenklas integrationen mellan alla samarbetspartners och man får ökad kontroll, säkerhet och minskad administration, säger Daniel Hognert, produktchef för SIM.

SIM är förhållandevis en ny produkt som utvecklades genom en kundanpassning 1999 och har sedan dess byggts ut och blivit en eftertraktad produkt. Många företag idag har såväl internationella och nationella leverantörer som olika affärssystem och SIM gör det möjligt att snabbt och enkelt kommunicera genom samma portal oavsett företagsstorlek och affärssystem. Hantering av leveransaviseringar, inköpsordrar, produktionskataloger, elektroniska fakturor och mätning av leverantörer är några exempel på områden som förenklas.

–  Man slipper på så sätt det manuella arbetet och uppföljningen, vilket  är både kostnads- och tidseffektivt och skapar en större trygghet för båda parter. Det är ett flexibelt samarbetssystem helt enkelt, som ger en fullständig kontroll över hela kedjan, allt från kommunikation och samarbete till inköp, fakturor, leverantörer och leverans, säger Daniel.

Kurs i RPG och 2E tillsammans med Göteborgs Universitet

Vill du arbeta med verksamhetskritiska system som ibland även är samhällskritiska ? Är du intresserad av att lära dig de mogna programspråken? Apper Systems brinner för att ta tillvara på kundernas investeringar och har ett stort utbud av tjänster och produkter inom IT.  Deras unika mix av kompetenta konsulter sträcker sig från allt inom verksamhetsutveckling, projektledning, systemutformning och förvaltning till expertkompetens inom Supply Chain Management och transaktionsintensiva system. I sommar erbjuder Apper Systems, i samarbete med Göteborgs Universitet, en 7,5 poängskurs i RPG och 2E. Mer info hittar du här

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vill du veta mer om Supply Integration Manager?

Vill du veta mer om Vintage?