Är vattnet från din brunn hälsosamt?

Är du en av de 1,2 miljoner människor som får sitt vatten från enskilda brunnar? Hög vattenkvalitet är något som många tar som en självklarhet. Dock så visade en undersökning av Socialstyrelsen (2007) att nästan 35% av allt vatten från brunnar var ohälsosamt att dricka eller skadligt för rörledningar och kopplingar. Är du i farozonen? Kontrollera ert vatten med Alcontrol.

Senaste nytt! Låga vattennivåer och tungmetaller ger många utmaningar

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och en person förbrukar i genomsnitt 10 liter vatten per dygn. Under den senaste tiden har grundvattnet i flera delar av Sverige visat på höga värden av bly och kalmium. Därtill är grundvattennivåerna extremt låga i hela landet efter en mycket torr period som hållit i sig redan från i vintras.

Trygghetspaket

Den försämrade vattenkvaliteten ställer till problem och både lokala vattenverk och privata brunnsägare står inför svårigheter på grund av detta. Är du orolig om ditt vatten är i farozonen kan ett trygghetspaket från ALcontrol hjälpa dig. Trygghetspaketet är utformat efter Livsmedelsverkets rekommendationer och ger dig vägledning och verktyg för kontroll av din vattenkvalité.

Europas ledande analysföretag

ALcontrol är ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier och förser hela Sverige med vatten- miljö- och livsmedelsanalyser. ALcontrol är ett oberoende analysföretag och ackrediterat av Swedac. Med erfarenhet av hundratusentals prover besitter de expertkompetens inom analys av brunnsvatten och erbjuder alltid kvalitetssäkrade tester.

ALcontrols hemsida kan du snabbt och enkelt beställa hem provtagningsmaterial för dricksvattenanalys. Där väljer du det paket som passar dig, på sidan finns mycket information och även matnyttiga länkar till myndigheter. När du har tagit ditt prov skickar du tillbaka det för analys hos ALcontrol. Samtliga analyser utförs på ackrediterade laboratorier som är specialanpassade för dricksvattenanalyser.

Risker med påverkat vatten

Ibland kan man tydligt avgöra kvaliteten på vattnet via lukt, smak och utseende men i många fall är det desto svårare. En del problem kan vara både luktfria och smaklösa och det kan dröja länge innan man blir sjuk eller märker problem. Vattnet förändras ständigt mellan år och årstider, vilket innebär att ett positivt provsvar inte garanterar rent vatten för all framtid.

Rekommendationer från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket rekommenderar därmed alla hushåll med egen brunn att testa sitt vatten en gång vart tredje år för att skydda sig mot långvarig exponering av skadliga ämnen.

– Långsiktig exponering av tveksamt dricksvatten belastar hälsan då man får i sig skadliga ämnen och föroreningar, man kan till exempel bli magsjuk ofta. Dåligt vatten sliter även på produkter och hushåll, så som läckande element och dåliga rör, säger Fredrik Holmberg, limnolog och verksamhetschef för Miljöövervakningen på ALcontrol.

Vad gör jag om mitt dricksvatten inte är bra?

Om man skulle ha dåligt vatten rekommenderar ALcontrol att anlita aktörer med lång erfarenhet av att lösa komplexa vattenreningsproblem med bra systematiskt kvalitetsarbete, eller vända sig till sitt lokala miljökontor i kommunen för rådgivning. ALcontrol tipsar även alla att försäkra sig om att Livsmedelsverkets riktlinjer och gränsvärden följs.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Beställ provtagningsmaterial för ditt dricksvatten! Ange koden KAMPANJ242016 för 10% rabatt på ALcontrols heltäckande trygghetspaketet.