Ett vara konsult behöver inte vara ensamt

Jobbar du inom IT? Är du egenföretagande konsult eller funderar du på att bli? Adwise Consulting är ett förmedlande bolag med egenföretagande konsulter inom IT och management. ”Egen är inte ensam” och ”av konsulter för konsulter” är deviser som genomsyrar verksamheten. Utbildningar, seminarier och årliga utlandsresor görs för att utöka och bygga nätverk mellan konsulterna. 

”Egen är inte ensam”

Adwise Consulting är ett konsultbolag i Västsverige med ett nätverk av endast egenföretagande konsulter. Fyra vänner hoppade av sina dåvarande anställningar inom IT-branschen och bestämde sig för att starta eget. 1996 bildade de tillsammans Adwise Consulting för att kunna använda varandras kunskaper och ta del av varandras nätverk, men samtidigt fungera som egenföretagare. Företaget är ett förmedlande bolag med egenföretagande konsulter inom IT och management och går efter deviser som ”egen är inte ensam” och ”av konsulter för konsulter”.

Vad som skiljer Adwise Consulting från andra konsult- och förmedlande bolag är det personliga tilltalet.

– Vi vill ha koll på vilka konsulter vi har med i nätverket och pratar mycket om personlighet, bakgrund och målsättningar för varje individ, förklarar Bert Olsson, VD för Adwise Consulting, och förklarar vidare att detta underlättar att personlighets- och kompetensmässigt matcha konsult med kund och specifik tjänst.

Ett konsultägt aktiebolag

En grundidé i Adwise Consulting är att bolaget ska vara konsultägt och Adwise erbjuder därför konsulter att köpa in sig i bolaget. Bolagets intäkter går därför främst till konsulterna och läggs även på gemensamma aktiviteter. Eventuellt överskott genereras i utdelning till ägarna. Bert värdesätter att låta konsulterna träffas och uppmuntrar till att nätverka under aktiviteterna. Aktiviteterna kan vara allt från ett seminarium eller ett julbord till en Mallorca-resa.

– Syftet är att konsulterna ska få en chans att träffa varandra. Jag minns på en resa för ett par år sedan gick det två programmerare bredvid varandra och de fann varandra och har fortsatt kontakt om de behöver hjälp av varandra, i mina ögon var resan då redan betald! Säger Bert och ler.

Detta är även något som skiljer Adwise Consulting från andra konsultbolag. Normalt träffar konsulterna inte varandra, men det är något som Bert tycker är otroligt viktigt för att knyta kontakter och utöka sitt nätverk, diskutera erfarenheter och för att inte känna sig ensam i sin roll som egenföretagare. De genomför därför kontinuerligt seminarier för att utbilda, uppdatera och upplysa sina konsulter i aktuella och intressanta nyheter. Både nationella som internationella frågor berörs samt hur de aktuella trenderna på marknaden ser ut. Information som är nyttig och väsentlig för egenföretagare att ta del av.

– Man kan bli väldigt ensam som fristående företagare och kan behöva hjälp av varandra eller få ta del av utbildningar inom något specifikt område, då finns vi där, menar Bert.

Kommunicera för ökat förtroende

Adwise Consulting bygger på värdeorden erfarenhet, kompetens, frihet, öppenhet och ömsesidigt förtroende och har varit desamma sedan uppstarten. Detta utmärker sig i hur organisationen fungerar och den värme man möter av Bert och hans kollegor. Det ömsesidiga förtroendet är en extra viktig komponent för Adwise.

– Allt är en öppen bok och det går ut på att kommunicera med varandra precis som i vilken annan relation som helst. Vi är det personliga konsultvalet, avslutar Bert.

 

Av redaktionen, Kampanj24.se

Bli en av oss!