Bearbetning av din inre röst är nyckeln till vidare utveckling

Vill du ta reda på vem du är och vad som står i vägen för att uppnå dina drömmar?

Barbro Eriksson ville fördjupa sin andliga sida och inspirera andra att hitta sin medialitet, men det var personlig utveckling som hon fastnade för. Idag inspirerar hon andra att våga se vad som står i vägen för deras önskningar.

– Kurserna fokuserar på att hitta din inre kraft och verktyg för att ta dig vidare i livet, berättar Barbro.

Personlig och medial utveckling

Barbro Eriksson

Barbro Eriksson arbetar som medium, healer och handledare i sorgearbete. Liksom många andra kände hon sig nära andevärlden som barn, men tryckte undan det till vuxen ålder. När hon sedan flyttade till ett hus där hon fick besök från andra sidan 2003, tog hon upp det igen.

Det ledde till en ny utbildning och väg i livet. Barbro började arbeta med individuella mediala sittningar, där enskilda personer kom för konsultation och kontakt med andevärlden. Men hon saknade uppföljning och vill se hur den här personen sedan tog sig vidare.

– För mig var det medialiteten som lockade och jag trodde att det var just att prata
med andra sidan som var målet när jag började fördjupa mig i detta, men det visade sig snart att min verkliga passion var personlig utveckling, säger Barbro.

Lösningen blev att hålla kurser där den personliga utvecklingen fick vara i fokus, och hon fick möjligheten att ha djupare och mer kontinuerlig kontakt med klienterna.

– Att bara satsa på personlig utveckling eller medial utveckling blir halvt. Medialitet och personlig utveckling går hand i hand. I kursen är den personliga utvecklingen den största biten, men den mediala delen är återkommande i alla övningar som du gör på kursen.

Kurser 2016

Under 2016 ska Barbro hålla i flera kurser i personlig och medial utveckling. I juni 2016 börjar också den ettåriga kursen på samma tema; ”vem är jag?”, som både finns som grundkurs och fortsättningsskurs. Kursen varvar praktik och föreläsningar, och berör ämnen som tankens kraft, meditation, healing och samspelet mellan kropp och själ. Under kursen får man utrymme att fördjupa sig inom just de områden som gör att livet inte rör sig framåt i den takt man skulle önska.

– Det handlar om att fokusera inåt och gå på intuition, i stället för att fråga andra runt omkring dig vad du ska göra. Vi letar efter grundorsaken till varför du inte tar dig vidare genom att gå djupare in i dig själv och därifrån definiera dina egna regler. Vi går inåt och bakåt, för att sedan hitta lösningar framåt.

Vem kan gå dina kurser?

– Alla har kontakt med sin inre röst, alla är mediala – och alla kan gå den här kursen!

Vad brukar du få för reaktioner på kurserna?

– Personlig utveckling är utlämnande, eftersom alla har gått igenom mer eller mindre svåra händelser som man måste bearbeta. Den feedback jag får av deltagarna efter avslutad kurs är positiv, de berättade att jag skapar en tillit och trygghet, samt att jag ser alla deltagare och lyfter fram dem. Jag har hellre en kvalitativ kurs än för många deltagare, eftersom det är viktigt att kunna se alla. Enkelheten är något annat som mina kursdeltagare ofta lyfter, att jag inte gör personlig utveckling för otillgängligt eller komplicerat.

Sorgebearbetning i Stockholm

Barbro skyr inte svåra händelser. Hon är certifierad handledare i sorgebearbetning, och håller i kurser enligt sorgebearbetningsprogrammet. Där får hon möta personer som har drabbats av dödsfall, skilsmässor eller andra förluster: händelser som kan framkalla känslor av sorg. Om man har svårt att bearbeta dessa kan livsglädjen och energin minska och drabba hela ens vardag.

En kurs i sorgebearbetning kan ske i grupp eller individuellt, men omfattar alltid minst åtta veckor. Träffar i Stockholmsområdet varvas med hemuppgifter enligt det erkända programmets framgångsrecept för att få verktyg och stöd att bli fri från de känslor som hindrar dig.

Under 2016 kommer Barbro erbjuda schemalagda datum för sorgebearbetning i grupp och grundkurser för den som vill börja utforska ”vem jag är”. Deltagarnas personliga utveckling är alltså fokus, precis enligt hennes passion.

Missa inte vårens och sommarens kursstarter:
”Vem är jag?” börjar i februari 2016 som både grund- och fortsättningsskurs. Nytt för året är att två handledare finns tillhands under kurserna. Den ettåriga kursen börjar i juni 2016.

Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om Barbros aktuella kurser