BIZsailing skapar större förståelse för företag vid deras verksamhetsutveckling

Har du reflekterat över liknelserna mellan segling och företag?

Segling är beroende av mål, strategi, taktik, material, förberedelse och inte minst bemanning. Samordning mellan alla dessa delar är av stor vikt för att drivas framåt –  likadant är det för företag. Urban Andrén driver företaget BIZsailing, ett management konsultföretag inom verksamhetsutveckling. Utifrån en metafor av segling som jämförelse med företag skapar BIZsailing nya perspektiv och större förståelse för företags verksamhetsutveckling.

Utan kund ingen verksamhet – Utan vind ingen segling

Vad har du för syfte med din segling? Vad har du för syfte med ditt företag? Trots att segling och företagsverksamheter verkar i två till synes olika områden finns det många liknelser mellan dessa. Mål, strategi, taktik, material och bemanning är några faktorer som är av stor betydelse både vid segling och vid utveckling av företag, oavsett om målet är att vinna ett ocean race eller bli det världsledande företaget i branschen. Målsättningar och delmål skapar engagemang, Strategin är den långsiktiga planen som omfattar vägen till målet. Taktiken är tillvägagångssätt som behövs under hela resan. Sist men inte minst är bemanningen som motsvarar alla medarbetare.

Urban Andrén har över 20 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling och har sett betydelsen av hur viktigt det är att varje person har ett engagemang och en djup förståelse om sin roll i organisationen – alla sitter i samma båt och man måste ro åt samma håll för att komma framåt.

– När man arbetar med verksamhetsutveckling är det viktigt att se hela företaget, att ha ett holistiskt synsätt. Det kräver att man förstår varje del av verksamheten och att personalen förstår vilken roll de har, då alla behövs för att företaget skall kunna utvecklas. Detta kan dock vara svårt då många företag drivs av en organisation där deras funktion är central, vilket kan orsaka tvärfunktionella brister, säger Urban.

För att kunna leverera produkter och tjänster i rätt tid, att fortsätta utvecklas och uppnå mål behöver företag utgå från en gemensam spelplan där varje person har förståelse över sin del av processen, annars finns det risk att det uppstår brister och att den dagliga verksamheten inte uppnår sina mål. Affärsprocesser, informationshantering (IT) och organisationsmodeller är områden som måste samverka och ha ett nära och effektivt samarbete för att kunna utvecklas och gå mot fastställda mål.

tre cirklarna - biz sailing

 

– När ett förändringsarbete ska sättas igång så finns det risk att man missar essensen om hur man genomför projektet och hur man involverar projektdeltagarna. Jag lyfter fram stora frågor som uppmärksammar saker som företag inte tänkt på. Man måste förstå hela sin verksamhet för att kunna leverera de produkter och tjänster kunderna efterfrågar, säger Urban.

Gör det enkla enkelt

BIZsailing erbjuder en projektmetod och processorientering med helhetssyn för att hjälpa företag att säkerställa deras verksamhetsutveckling. I projektmetoden skapas grunden för förändringsprocessen, hur man på bästa sätt genomför projektet och hur man involverar alla projektdeltagare. Projektarbetet är uppdelat i olika faser och under hela arbetet vägleds man genom beprövade instruktioner och mallar. Den processorienterade verksamhetsutvecklingen hjälper till att skapa den strategi som möjliggör utvecklingen, och arbetar detaljerat inifrån organisationen och ut då detta säkerställer att utvecklingen genomsyrar hela verksamheten.

– Det handlar om att göra det enkla enkelt och effektivt. Genom att börja inifrån verksamheten får man en inbyggd säkerhet,  vilket möjliggör ständig förbättring i verksamheter, säger Urban.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver du förbättra verksamhetsutvecklingen inom ditt företag?