Bli arbetshittare genom HAGA Rekrytering

HAGA Rekrytering i Malmö hjälper dig som söker arbete med värdefull vägledning och kontakter inom näringslivet, kommun och landsting. Med en lång bakgrund inom rekryteringsbranschen vet de hur du på bästa sätt ska arbeta för att nå ett jobb du vill ha. Genom att bli medveten om dina styrkor och målsättningar blir du en mer intressant kandidat för potentiella arbetsgivare. 

Lång bakgrund inom rekryteringsbranschen

bengt-alvång-haga-rekrytering

Bengt Alvång

Bengt Alvång har en karriär som rekryteringskonsult i ryggen och har byggt upp coach- och rekryteringsföretag i tretton städer i Sverige. I 30 år har han bland annat via moderbolaget FOKUS Rekrytering arbetat med rekrytering från arbetsgivarens sida. Till detta har han även skrivit ett antal böcker där rekrytering och personlig utveckling är i fokus. Med sin gedigna bakgrund och kunskap inom ämnet vet han vad som krävs av den arbetssökande vid en rekrytering.

– Eftersom jag har suttit på andra sidan har jag mycket ”inside information” om hur man skall formulera sig på ansökan och hur man behöver bete sig på intervjun för att arbetsgivaren skall göra ”rätt val” = du. Det tillsammans med nätverket som vi besitter i och med FOKUS Rekrytering gör att vi kan hjälpa våra klienter på ett effektivt och önskvärt sätt, förklarar Bengt.

Leverantörer till Arbetsförmedlingen för stöd och matchning

Hos HAGA Rekrytering arbetar du resultatinriktat tillsammans med din handledare i tremånaderspass, men intentionen är självklart att du ska behöva så kort tid som möjligt hos dem och att du snabbt ska få en anställning eller komma in på passande utbildning som leder till jobb. Processen börjar med att du tillsammans med din handledare går igenom nuläget, din bakgrund, dina talanger, utbildning, tidigare arbeten och vad ett acceptabelt jobb, eller till och med drömjobb, är för dig. Tillsammans lägger ni upp ett program för att komma i mål och under några timmar i veckan får du hjälp med det du behöver som arbetshittare. Här får du också hjälp med ditt CV och personliga brev, tips på potentiella arbetsgivare eller meningsfulla praktikplatser, enklare utbildningar i exempelvis datorkunskap samt träning i intervjuteknik.

– Vi kallar det arbetshittare eftersom vi är här för att hjälpa våra deltagare att hitta, inte att söka. Den mentala inställningen är otroligt viktigt när man söker arbete, ibland direkt avgörande, säger Bengt.

På veckobasis har du minst ett möte med individuell coaching. Din coach och handledare agerar bollplank och tillsammans putsar ni på strategin över hur du på bästa sätt ska gå vidare i din karriär. De fokuserar på att du ska känna styrka, oberoende och självständighet under din resa hos HAGA Rekrytering.

– Ingen ska behöva gå arbetslös så länge att de tappar styrka, självständighet och oberoende, säger Bengt.

3 tips till dig som söker nytt arbete:
1. Grunna ordentligt på vilken typ av jobb som du är villig att kämpa för.
2. Ta hjälp så att du ger bästa möjliga presentation av dina bästa möjliga sidor i ditt arbetssökande och bland dina kontakter.
3. Ägna dig åt saker – och kontakter – som ger dig energi och höjer din motivation.

Tidigare arbetshittare har varit väldigt nöjda; ”På HAGA Rekrytering får jag meningsfull och bra hjälp i mitt sökande efter jobb eller lämplig utbildning. Redan efter några veckor har vi hittat intressanta praktikplatser och flera arbetsgivare som är intresserade av mig”. O.L

Av redaktionen, Kampanj24.se

Är du på jakt efter arbete?