Bli mer effektiv med befintliga resurser

Lägger du ofta saker på hög? Har du en ständig klump i magen över att inte hinna med dagens uppgifter? Du är inte ensam. Känslan av att inte hinna med kan skapa stress, ett vanligt fenomen i dagens tuffa och ständigt uppkopplade värld. Effektiv Nu verkar för att hjälpa organisationer att effektivisera sitt dagliga arbete med befintliga resurser. 

En stressad vardag är inte effektiv

Det har skett en stor förändring i hur arbetsmarknaden ser ut idag till skillnad från för två årtionden sedan. Nu kännetecknas arbetsplatser av stora kontorslandskap med personal som genom dagens teknik är uppkopplade dygnet runt. Smartphones och datorer genererar i många mindre avbrott i det dagliga arbetet och många upplever att de inte hinner med sina dagliga uppgifter, vilket i sin tur kan leda till stress. Stress kan också komma från att det är mycket att göra på arbetet i kombination med en drastisk händelse i privatlivet.

– Att kriga på två olika fronter är aldrig enkelt, säger effektivitetskonsulten Mansur Köyluoglu och förklarar vidare att för hög belastning på jobbet och hemma kan leda till att människor går in i väggen.

Manne och kollegorna på Effektiv Nu har alla erfarenhet av stress på olika sätt från sina tidigare arbetspositioner inom bland annat rekrytering, IT och affärsutveckling och beslutade sig för att avsluta sina uppdrag och istället utbilda och hjälpa andra i att arbeta mer effektivt och stressa mindre.

5-stegsmetod för att öka effektiviteten och undvika stress

Effektiv Nu arbetar med olika typer av utbildningar för att hjälpa företag att skapa kontroll och att använda de resurser som redan är tillgängliga i företaget, såsom telefoner och datorer. Lösningarna finns ofta i redskapen men på grund av tidsbrist finns ingen tid att lära sig att maximalt utnyttja resurserna. Mansur och hans kollegor på Effektiv Nu hjälper sina kunder att skapa denna kontroll i fem steg med hjälp av olika tekniker. Det handlar om att minimera avbrott för att frigöra tid, skapa en hållbar struktur och prioritera och planera på ett smartare sätt samt skapa kontroll för att minska den eventuella stressen.

Den populäraste utbildningen behandlar personlig effektivitet och syftar till att skapa resultat och kontroll hos deltagarna genom att ändra beteenden och arbetssätt hos dem. Utbildningen syftar också till att anpassa och rusta upp för hur arbetssituationen ser ut idag, med det hårda arbetsklimatet som råder. Tekniken verkar som en hävstång och utbildningen grundar sig i att skapa kontroll och struktur över sina egna processer och lära sig att prioritera rätt. Att inte ha någon klar struktur i sitt arbete och svårigheter att prioritera leder till att personen hamnar i det så kallade ”bråttom-landet”.  I denna zon görs arbetet inte helt resultatinriktat, fokus ligger istället på att arbeta snabbt för att klara deadlines.

– En stressad person tappar möjligheten att planera och prioritera rätt i sitt arbete, säger Mansur.

Effektiv Nu har lösningen till problemet och utbildar i smarta sätt att utnyttja sina redan befintliga e-postklienter, appar och system. Utbildningen är intensiv under 1,5 dag, där möjligheten sedan finns att bygga vidare med individuell- eller gruppcoaching.

– När våra deltagare har gått en av våra utbildningar så lämnar vi dem inte i sticket, säger Manne.

Effektivisera dig och ditt företag

Andra utbildningar som kan genomföras på Effektiv Nu är ”effektiva möten”, ”effektiva riktlinjer för effektivt arbete” och ”effektivt ledarskap”. Dessa utbildningar behandlar bland annat hur man kan minska antalet onödiga möten, använda riktlinjer för att minska störningsmoment på arbetsplatsen och hur ledare effektivare kan tydliggöra mål och kommunicera effektivare, och på så sätt kunna leda sin organisation mer effektivt. Utbildningarna är intensiva och grundar sig i workshops av olika slag, tillsammans med mer teoretiska moment.

– I dagsläget kan det konstateras att det inte längre fungerar att arbeta hårdare, det måste arbetas smartare, och det är där vi kommer in med lösningarna! menar Manne.

Effektiv Nu arbetar också löpande med CSR, det sociala ansvar som företag i samhället har, där de sex gånger om året erbjuder kostnadsfria utbildningstillfällen för non-profit organisationer inom hälsa, miljö och människors rättigheter.

Effektiv Nu erbjuder även öppna utbildningar, närmast hålls de i september, oktober och november. Besök hemsidan för att ta reda på vilken utbildning som passar just ert företag bäst!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Är du stressad? Bli mer effektiv med redan befintliga resurser!