Bygg en hälsosam organisation tillsammans med Studio Strumenti

En heldag med fokus på medarbetarnas välmående smittar av sig på produktiviteten

Arbetsmiljö handlar om så mycket mer än bara ergonomi och utvecklingssamtal. Den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig för att skapa en arbetsplats där såväl chefer som medarbetare mår bra.

– Vi är varandras arbetsmiljö, säger Anders Hytter på Studio Strumenti, som forskar på och arbetar med organisationers välmående, både för chefer, medarbetare och organisationens tillväxt.

Forskning för chefer och medarbetare

Anders Hytter och Sven-Åke Gustafsson driver företaget Studio Strumenti tillsammans, med målet att alla organisationer ska ha hälsosamma, välmående medarbetare, samtidigt som företaget också har en hög produktivitet. Genom att kombinera forskarens omfattande faktakunskaper med psykoterapeutens kännedom om människans mående, har de hittat en idealisk samarbetsgrund.

– Jag är forskare i grunden, med inriktning på ledning och organisation. Tillsammans med Sven-Åke, som är psykoterapeut, arbetar vi med ledarskap och hälsa inom organisationer. Våra kompetenser möts på ett bra sätt, vi har samma syn på vad som är en bra organisation. Vi menar att man kan leverera samtidigt som har en hälsosam situation på arbetsplatsen, berättar Anders Hytter.

En av studierna som de gjort visar att personalens hälsa har stor påverkan på organisationen, liksom att en sämre fungerande organisation påverkar hälsan negativt. Forskningsresultaten märks också i Studio Strumentis utbud, bland annat när det gäller tjänsten Hållbar chef, som ger en bild av hur gruppen ledare fungerar i företaget, eller hur en specifik person mår som chef.

– Jag har forskat på chefers förutsättningar på arbetsplatsen sedan 2008, då fanns det väldigt få forskare som intresserade sig för ämnet. Idag finns det fler rapporter, bland annat baserat på den forskning vi bedriver.

Hälsans betydelse för ett välmående företag

Vad krävs då av en organisation för att medarbetare och chefer ska må bra? Studio Strumenti poängterar vissa punkter som bidrar till att skapa en stabil organisation, både verksamhets- och hälsomässigt.

– De grundläggande strukturerna i en organisation måste vara på plats. Till exempel att ha tydliga mål och kunna kommunicera dem, att alla vet vilka deras roller är i organisationen samt ett fungerande ledarskap, enligt Anders Hytter.

Medarbetare som mår dåligt är också mindre effektiva, har lägre energi och mindre motivation – och det kan smitta av sig på andra på arbetsplatsen. Om personen dessutom har en ledarroll, eller anses vara en förebild bland medarbetarna, kan situationen bli än mer förödande.

– En av våra studier visar att en arbetsplats med en ”dålig” chef har 7-10 % sämre hälsa, med större risk för symptom på depression, utmattningssyndrom eller andra sjukdomstillstånd som resultat.

Forskning och studier av personalens hälsa syftar till att belägga vilka nackdelar ohälsa medför i verksamheter, men kan också visa vilka insatser chefer, HR-ansvariga och företagsledare kan göra för att stabilisera och förebygga ohälsa och därmed också påverka sitt företags resultat i positiv riktning.

En hälsosam organisation

Anders Hytter och Sven-Åke Gustafsson på Studio Strumenti lanserar nu ett nytt koncept för att stötta organisationer i denna typ av frågor. Tjänsten En hälsosam organisation är på många sätt deras ögonsten, eftersom den sammanfattar mycket av det som de brinner för.

– Heldagen En hälsosam organisation handlar om hur man samtidigt kan vara effektiv och hälsosam på arbetet. Det är ett sätt för oss att paketera våra kunskaper på ett tydligt och tillgängligt sätt, säger Hytter.

Heldagen bygger på att 20-30 deltagare från en organisation deltar och vill lyfta frågor som är relevanta för företaget, för att skapa en djupare förståelse kring den egna organisationen. Hytter och Gustafsson redogör också för sina och andras forskningresultat. Målet är att skapa en arena för att utvärdera läget i företaget och föra en dialog kring vad som kan förbättras, samt hur man kan behålla och utveckla det som redan är bra.

Resultaten av en stark medvetenhet om hälsans stora vikt är uteslutande positiva för ett företags ekonomiska tillväxt och allmänna välmående. Studio Strumenti har dessutom redan testat konceptet, med goda resultat:

– Vi är mycket nöjda med testomgången!

Av redaktionen på kampanj24.se

Läs mer om En hälsosam organisation