Chefsutbildning med magkänsla i fokus

Magnus Johansson brinner för mixen mellan att medvetandegöra reaktioner på sina handlingar med att ha en struktur och en tydlighet i det man gör. Att våga lita på sig själv och sin egen förmåga. Många arbetar efter en struktur men i vissa fall passar ens personlighet inte in i den strukturen. Det är viktigt att alltid låta magkänslan tala sitt sanna språk, först då gör du något helhjärtat och kan njuta av ditt arbete. Sina rötter har Magnus inom socialpedagogiken.

Magkänsla snarare än certifikat

Care of Utbildning i Borlänge med Magnus Johansson i spetsen utbildar inte efter andras certifierade koncept, de tror snarare på att det man lär sig måste kunna förankras i magen och att känslan är ovärderlig och därför svår att uppnå genom att följa regler och restriktioner.

Utbildningarna som Care of Utbildning erbjuder bygger till stor del på upplevelsebaserad utveckling och de arbetar mycket med frågeställningar. Traditionellt genomförs utbildningar i teoriform för att sedan praktisera teorin genom förbestämda case. Istället bygger utbildningarna på praktiska övningar, följt av reflektion, reaktion och därefter teori utifrån upplevelsen. Ett effektivt sätt att förankra teori och praktik.

– Det svåra är ofta att göra det enkelt. Jag vill att deltagarna på mina utbildningar ska känna en väldig trygghet i att exempelvis kunna ifrågasätta varför saker görs på ett visst sätt, menar Magnus.

Att vara nära sina kunder

Magnus var tidigare ägare på ett större bolag men bröt sig loss och startade nytt för att komma närmare människor och arbeta med det han verkligen brinner för. Att bistå med utbildningar och information till företag för att utveckla både ledare och grupper. En del människor trivs helt enkelt bäst med att arbeta nära kunden och inte i en större organisation.

– Vi behovsanpassar utbildningarna och använder oss gärna av intern information för att göra utbildningarna så anpassade och verklighetstrogna som möjligt. Deltagare behöver därför vara beredda att lämna ut sina ansvarsområden, förklarar Magnus.

Lustfyllt och utmanande

Intentionen med utbildningarna är att de ska vara lustfyllda, att man vågar utmana sina egna gränser och ständigt känner sig bekräftad. Därtill ska man självklart kunna använda och ha nytta av utbildningen i det dagliga arbetet.

Care of Utbildning erbjuder olika typer av utbildningar för chef, ledare och team. Chefsutbildningen – Hållbart Ledarskap – riktar sig till ledare som leder andra och som i sin tur är i någon form av beroendeställning. Utbildningen består av fem olika träffar på olika platser i Sverige, med start i januari 2016. Träffarna präglas av ett aktivt nätverkande mellan varandra, för att möjliggöra utbyte av information och tips mellan varandra. De tre första träffarna är i detalj spikade sedan innan, de två senare träffarna fylls med 70% från samtalen som deltagarna har med deras mentorer och chefer i perioderna mellan träffarna.

– Det är viktigt att alla personer oavsett vad man jobbar med, ska ha ett bollplank, en mentor, som de kan diskutera och prata med mellan träffarna. Perioderna mellan träffarna är väsentliga för utveckling av sig själv och av gruppen, säger Magnus.

Efter avslutad chefsutbildning ska du ha färdigställt en handlingsplan för 3-5 år framöver där det är viktigt att både vara realististisk men också att våga. I dag finns mycket rädsla i chefspositioner att inte räcka till vilket påverkar medarbetare. Det blir lättare att arbeta mer ärligt och  tydligt med en konkret handlingsplan.

Inom chefs- och ledarskapsutvecklingsprogrammen finns också utbildning inom teamutveckling och projektledarutveckling.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Nästa utbildning startar i den 20 januari 2016. Sista anmälningsdag är 8 januari! Läs mer här!