Lär känna dig själv för att ta dig vidare i karriären

Känner du att du står still i karriären?  Är du ny på arbetsmarknaden och på jakt efter ett jobb? Britt-Louise Greijmar, grundare och ägare av Clarus AB, arbetar med karriär- och jobbcoaching och hjälper privatpersoner och organisationer att hitta rätt väg och ta nästa steg i sin utveckling.

Med 20 års erfarenhet

2001 startade Britt-Louise Geijmar sin verksamhet Clarus, ett namn som står för självklara sanningar och tydlighet. Efter att ha arbetat som chef i 20 år i kommunal verksamhet och i grunden varit utbildad förskolelärare bestämde sig Britt-Louise för att vidareutbilda sig och studerade då till organisationskonsult och samtalsterapeut.

– Jag gick från förskola till att lära mig om människor i högre åldrar, säger Britt-Louise.

Skräddarsytt och behovsanpassat

För Britt-Louise är det viktigt att hantera varje individ var för sig och behovsanpassa sin verksamhet efter varje enskild klient. Därför börjar varje möte, oavsett typ, med en nulägesanalys för att se hur klienten mår i dagsläget och var han eller hon har för målsättningar i livet.

– Många coacher arbetar idag utifrån färdiga tester och mallar och kommer sedan med förslag på hur man skall gå tillväga. Jag arbetar inte på det sättet, jag utgår från personen som sitter framför mig och börjar med en nulägesanalys och skräddarsyr sedan ett program utifrån det. Jag ser till personens potential och kompetens tillsammans med intressen, drivkrafter och egenskaper, säger Britt-Louise.

Verksamheten erbjuder tjänster för både företag och privatpersoner inom ledarskap, coaching, stress- och konflikthantering, rekrytering, samtalsterapi samt jobbcoaching och karriärcoaching.

Karriärcoaching i 5 delar

Karriärcoaching är den del av verksamheten som är mest populär och Britt-Louise har hjälpt många in i arbetslivet, oavsett om det rör sig om sitt första steg in i arbetslivet eller ett karriärsbyte mitt i karriären. Mötena är behovsanpassade men brukar i regel vara två timmar och totalt uppnå till fem tillfällen. Utöver träffarna måste klienten arbeta med uppgifter att göra hemma mellan tillfällena.

Under det första mötet görs en nulägesanalys och Britt-Louise ber klienten att ta med sig sitt CV och personliga brev. Där diskuteras personens egenskaper, drivkrafter, kompetenser, målsättningar och tidigare anställningar och hur ett CV och personligt brev ska skrivas för att vara attraktivt för arbetsgivaren.

– Tillsammans formulerar vi sedan en handlingsplan för att nå fram till målet, säger Britt-Louise.

Under den efterföljande träffen börjar de tillsammans leta efter arbeten och Britt-Louise hjälper till med både spontanansökningar som riktade ansökningar. Efter att ha sökt ett antal arbeten är förhoppningen självklart att få en arbetsintervju. Den tredje träffen går därför till att öva intervjuteknik och hur klienten kan framhäva sig själv och sitt varumärke under intervjun. Därefter görs en utvärdering av utfallet efter intervjun.

– Om klienten fick ett negativt svar från intervju hjälper jag till att coacha och stötta och uppmanar alltid att hoppa upp på hästen igen! förklarar Britt-Louise.

Efterföljande träffar syftar till att följa upp och fortsätta letandet efter drömjobbet. Karriärscoachingen hjälper dig att bli medveten om styrkor och förbättringsområden och verkar för att skapa en handlingsplan för ditt framtida yrke!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Är du redo för nästa kliv i karriären?