Cramoskolan visar fördelarna med fallskyddsutbildad personal

Nya sanktionsavgifter aktualiserar behovet av utbildning inom arbetsmiljö, säkerhet och fallskydd

Cramoskolan utbildar varje år mängder av kursdeltagare inom säkerhet och arbetsmiljö. När de nya riktlinjerna och sanktionsavgifterna från Arbetsmiljöverket trädde i kraft 1 januari 2015 blir fallskyddsutbildningar ännu mer relevanta, och fördelarna med dem både ekonomiskt och personalmässigt viktiga.

Nya sanktionsavgifter vid fallskador från januari 2015

De nya sanktionsavgifterna som trädde i kraft den första januari i år har stor påverkan på hur företag måste arbeta med säkerhetsutbildningar. Bristande fallskydd är en av de delar som nu påläggs med avgift, även när skadan skett utan uppsåt eller vid tillbud. Joakim Linton är chef på Cramoskolan, en utbildningsdel av den stora uthyrningskoncernen Cramo, som hyr ut hundratusentals byggmaskiner och annan utrustning som byggnadsställningar och liftar varje år. Han ser att intresset för utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet blir allt populärare:

– Fler och fler upptäcker att utbildning i säkerhet, som till exempel fallskydd, är viktigt. Med de nya sanktionsavgifterna hoppas jag också att fler får upp ögonen för hur viktigt rätt kompetens och korrekt fallskyddsutrustning är.

Enligt Arbetsmiljöupplysningen är fallskador av olika slag anledningen till var tredje arbetsolyckerelaterade sjukfrånvaro. Orsaker kan vara bristande rutiner vad gäller utrustningen eller just kunskapsluckor bland personalen. Att få upp ögonen för riskerna och veta hur man ska hantera dem kräver utbildning.

Utbildad personal ger stora fördelar

Vad brukar de deltagare som genomgått era utbildningar uppleva som den största skillnaden?

– I utvärderingarna som kursdeltagarna gör efter att ha genomgått någon av våra utbildningar, beskriver de att kursen ger bra konkreta exempel på hur det kan gå fel. Det blir en väckarklocka för hur illa det kan gå och vilka små saker som kan göra stor skada. Fallolyckor kan ske på hög eller låg höjd, från olyckor där en lift placerats fel så att den blir påkörd och personen i liften faller ut, till fall från lägre höjder under två meter, säger Joakim.

Små eller större skador, som hänt eller bara nästan hänt, kan ge nu ge sanktionsavgifter på hundratusentals kronor, men att undvika avgifter är självklart inte den huvudsakliga fördelen med att utbilda personalen. Säkerheten för alla medarbetare går självklart först.

Vad är de konkreta fördelarna med en utbildning i fallskydd?

– Viktigast är alltid säkerheten när personer arbetar på höjd. Det är det viktigaste budskapet i vår fallskyddsutbildning. Att veta att personalen arbetar effektivt och säkert blir en trygghet för företaget. Det minskar också risken att skada utrustningen. Det gäller att veta hur du agerar rätt på hög höjd, både vad gäller redskap och beteende. Vad händer när du faller? Hur fungerar förankringen och hur skyddas du om olyckan är framme och du ramlar? Förutom sådan teori ingår det också praktik i utbildningen, man får bekanta sig med utrustningen och koppla ihop teorin med verkligheten på arbetsplatsen.

Utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet med Cramoskolan

Utbildningarna sker ofta på någon av Cramos depåer som finns över hela landet. Tack vare att skolan är en så integrerad del av Cramo, finns det också tillgång till bra och modern utrustning, ofta exakt den utrustning som finns på arbetsplatserna. Och kunskapen finns alltid redo – ofta kan Cramoskolan leverera en utbildning redan dagen därpå, när en förfrågan kommer in från ett företag.

Men de nya sanktionsavgifterna kommer förmodligen inte innebära att alla företag i byggbranschen direkt bokar in en utbildningsdag för en stor grupp anställda samtidigt.

– Ett företag med tio anställda kan inte skicka iväg alla medarbetare samtidigt – då förlorar man en hel dags arbete. Cramoskolan erbjuder företag utbildningsrådgivning, där vi kan hjälpa företag att strukturera sina utbildningsinsatser under till exempel en sexmånadersperiod. Vi kan hjälpa till att planera in flera utbildningar, företagsanpassade eller på öppna kurser, för att det ska ske så smidigt som möjligt, berättar Joakim.

Säkerhetsutbildningar med Cramoskolan handlar dock om mer än att bara undvika sanktionsavgifter genom att snabbt skaffa kompetensen på pappret:

– De som vill utbilda sig hos oss vet att de får kvalité. Det är en bra utbildning, inte bara ett certifikat, säger Joakim.

Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om Cramoskolans fallskyddsutbildning