Dacat utvecklar Volvo XC90 till ambulans

Dacat arbetar med design- konstruktion- och produktutveckling. Just nu utvecklar de en ambulans tillsammans med Nilsson Special Vehicles med Volvo XC90 som grund. Det är den första ambulansen som byggs på en SUV-modell, vilket medför att skåpet går att byggas större och ger mer rum för ambulanspersonalen i deras arbete. 

Superhiten XC90 blir ambulans

En första prototyp av ambulansen kommer att presenteras och testas under våren 2016. Därefter startar produktionen som beräknas vara färdigställd under hösten 2016.

ambulans-interiör

En del av ambulansens interiör

– Vi designar och konstruerar delen bakom framdörren, förlänger bilen och designar både interiör och exteriör, säger Dacats ägare Kenneth Magnusson.

Ambulansen som designas nu och som blir färdigställd hösten 2016, blir Dacats tredje i ordningen. Fokus i utvecklingsprocessen ligger på att skapa en mer komplett bil där Dacat kan verka för att uppfylla mer önskemål från kunden. Däribland även ergonomiska som praktiska lösningar samt förbättringar baserade på tidigare erfarenheter. Grundläggande i utvecklingsarbetet är också en hög säkerhet och en god arbetsmiljö för ambulanspersonalen.

Marknadsdriven produktutveckling

Dacat AB startades 2005 och har idag 15 anställda. Expertisen inom företaget finns i alla delar av produktutvecklingsprocessen, från designers och konstruktörer till formbestämmare. Kenneth som är VD för Dacat, har lång erfarenhet inom branschen och började sin karriär på Volvo och startade sedan Pronima som kom att bli en av Sveriges mest framgångsrika och största designfirmor under 90-talet.

Dacat drivs i mindre skala för att kunna bibehålla den personliga kontakten med sina kunder och få större effektivitet i sina processer.  Dacats vision är inte att bli Sveriges största designbolag men det bästa.

I dag leder 60-70% av all produktutveckling till olönsamma produkter, vilket kan bero på att företag inte har gjort sin research. Dacats devis är design och produktutveckling-när målet är lönsamma produkter. En mindre lönsam produkt kan ha ett flertal bakomliggande faktorer, gemensamt är dock att utvecklarna inte förstått vad marknadens behov är. Marknadsdriven produktutveckling (MPU) är i fokus för all produkt- eller designutveckling hos Dacat. Genom att veta vad behoven är hos målgruppen är det betydligt lättare att träffa rätt med produkten.

– För att få fram en ny produkt behöver man utveckla ett spektrum av produkter, för att sedan kompromissa och kombinera mellan de olika förslagen och ta fram den mest attraktiva produkten för marknaden, förklarar Kenneth.

En produkt måste attrahera slutsegmentet, vara överraskande och leverera något som inte förväntas. Kundens förväntningar kan delas upp i tre olika delar; kundens uttalade behov, kundens outtalade behov samt vad kunden inte förväntar sig men kan bli glatt överraskad över. Att endast leverera efter kundens uttalade behov är enkelt, att leverera kundens outtalade behov, exempelvis att en tvättmaskin tvättar bra eller att en bil startar när det är kallt, ska också vara enkelt att leverera. Men att leverera vad kunden inte förväntar sig, såsom att bilens helljus tänds automatiskt när det är mörkt och släcks när du möter en annan bil. Det är det sistnämnda som gör en nöjd och återköpande kund. Dacat arbetar ständigt med att hitta de delar av en produkt som kan överraska både beställare och slutkund.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver ni hjälp med design eller produktutveckling?