Din färg avgör hur du kommunicerar med andra

Visste du att du kan särskilja en grupps olika individer i olika färger? Med beteendeanalysverktyget IPU tillskrivs din personlighet en färg som är mer utmärkande än andra i ditt sätt att leva och arbeta. Effektiv Utveckling har tagit fram ett ledarskapsutvecklingsprogram för kvinnor som syftar till att utveckla och stärka kvinnor i sin roll som ledare. IPU-analysen utförs av varje deltagare och är en viktig och grundläggande del för programmet.

Gedigna erfarenheter och branschvana

Effektiv Utveckling är ett samarbete mellan konsulterna Pia Gunnarsson Pull på Navigera i Balans och Lena Breitholtz på Hallberg & Breitholtz AB. Både Pia och Lena har gedigna erfarenheter från privat och offentlig verksamhet där de bland annat arbetat med ledarskaps- och grupputveckling. I grunden är de beteendevetare och pedagoger men har sedan vidareutbildat sig inom handledning och professionell coaching, och blivit certifierade av International Coach Federation, ICF.

– Vi arbetar både med individer och grupper och brinner för och drivs av att se andra människor växa mentalt och komma vidare i sin personliga och yrkesmässiga roll, säger Pia.

Pia som arbetat som socionom i drygt 20 år startade Navigera i Balans med intentionen att erbjuda tjänster inom bland annat ledarskap, processhandledning och coaching, som alla syftar till att ha klara målbilder och att hantera vägen dit. Lenas intresse för att se människors utveckling växte fram under sin tid som personal- och ekonomichef och startade Hallberg & Breitholtz AB för att hjälpa människor att växa genom bland annat coaching och handledning. Lena poängterar hur olika vi människor tänker, bemöter och agerar mot varandra. Desto mer vi vet om oss själva och om vår omgivning desto större förståelse uppnår vi. Vidare förklarar Lena att de vill komma till ett läge där kvinnor höjer varandra och unnar varandra framgång.

Utvecklar och stärker kvinnliga ledare

I utvecklingsprogrammet möts kvinnliga ledare med olika bakgrund och erfarenheter. Idén och syftet är att utveckla och stärka kvinnor i sin roll som ledare. Under nio träffar behandlas allt från kommunikation och ledarskapsstilar till coaching och deltagarna får förutsättningar och viktiga verktyg för att nå sin fulla potential i sitt ledarskap. Programmet är upplevelsebaserat med kortare teoripass och mycket gruppövningar. Tanken med programmet är sedan att det ska generera i ett kvinnligt chefsnätverk för deltagarna.

I början görs en beteendeanalys, så kallad IPU, som beskriver olika beteendestilar på ett enkelt och pedagogiskt sätt utifrån fyra olika färger. Enligt ett antal frågor och ca 19.000 olika variabler erhåller deltagarna ett gediget dokument som beskriver den personliga beteendestilen. Därtill innefattas även en individuell återkoppling med Pia och Lena. Genom detta får deltagarna en ökad förståelse för sitt egna, och andras, beteende. Gruppen innefattar chefer och ledare från olika branscher och organisationer och rymmer hela registret av färger, ett medvetet val för att uppnå ultimat utveckling under programmet. Deltagarna blir medvetna om de olika beteendestilarna och hur de olika färgerna fungerar i olika gruppkonstellationer.

– Vi måste acceptera, anpassa och lära oss att möta våra olika ”färgkollegor”, vilket är svårt men en fantastisk förmåga för den som kan det, säger Pia.

Vilken färg har du?

Den blå färgen visar en person som är strukturerad och som drivs av uppgifter snarare än av relationer. Med något lägre tempo, fakta och detaljer är det viktigt för denna personlighetstyp att allting blir rätt, oavsett hur lång tid det tar. I motsats till blått befinner sig den gula personen som är väldigt utåtriktad och charmig, inspirerande och kommunikativ. Den gröna typen är lojal och tycker inte om att stå i fokus utan lyfter istället gärna upp andra och tycker inte om konflikter. Den röda beteendestilen kännetecknas av en driven, rak och energisk människa. Ingen färg är bättre eller sämre än andra, det är kombinationen av färgerna som ger förutsättningar till den effektiva gruppen.

– Man har lite av alla färger men det är ofta en eller två färger som är mer representerade och mer utmärkande än andra, säger Lena.

Under träffarna läggs även mycket vikt vid individuell coaching, det aktiva lyssnandet, lösningsfokuserat arbetssätt, kommunikation och övningar i teambuilding och att lära sig visualisera sin önskade chefsposition.

Ta chansen att få reda på vilken beteendestil du har!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vilken färg har du och hur påverkar det dig?