Ditt beteende kan både hjälpa och stjälpa

Behöver du hjälp att utvecklas inom försäljning? Affärsmannaskap genomför utbildningar inom försäljning och ledarskap i Göteborg, Stockholm och Malmö. Knut Kroon driver sedan 2002 företaget tillsammans med en handfull konsulter. Det finns utbildningar för all personal som interagerar med kunder, såsom kundtjänst och support. 

Engagemang och affärsmässigt ansvar stärker företag

– Konsulterna hos Affärsmannaskap har alla en gedigen bakgrund inom försäljning och ledarskap. Vi vet vad som krävs för att lyckas, menar Knut Kroon.

Företaget levererar såväl korta som långa utbildningar, öppna utbildningar med deltagare från olika företag och branscher och företagsanpassade program som skräddarsys. Ibland krävs en längre process för att för att utveckla organisationen, det handlar då om att förändra invanda beteenden och ändra attityder.

– Företag som strävar mot att bli marknadsledande måste säkerställa att de har den bästa personalen, vilket genereras genom att ständigt utveckla medarbetarna och ge dem större ansvar i kundkontakterna, säger Knut Kroon och förklarar vidare att kursdeltagare ska komma tillbaka till sitt företag med större självförtroende och vara beredda på att ta detta ansvar.

Värdeskapande Försäljning

Den populäraste utbildningen, ”Värdeskapande Försäljning”, är välrenommerad och har ett attraktivt innehåll. Det är en öppen utbildning som genomförs under två intensiva dagar.

– Utbildningen omfattar hela säljprocessen och innehåller konkreta verktyg och metodiker för hur man arbetar med försäljning, både vid nyförsäljning och med befintliga kunder, förklarar Knut.

Deltagarantalet är begränsat till 6 personer för att kunna anpassa övningar och rollspel till varje individ. Detta tillsammans med den personliga feedbacken är mycket uppskattat.

Utbildningen innehåller flera verktyg och metodiker, bl.a. DISC, SPUN och EFN. Frågetekniken SPUN hjälper säljaren att styra samtalet och får kunden att komma till behovsinsikt.  EFN-metoden är ett verktyg för att bygga upp och utveckla starka argument. Utöver dessa verktyg behandlar utbildningen säljprocessens samtliga moment, från första kontakten till uppföljning och kundvård. Utbildningen genomförs i en mix av teoretiska pass och praktiska övningar med individuell feedback.

Röd, gul, grön eller blå – vem är du?

Pusslet är en beteendestilsanalys baserad på DISC-modellen och upprättas innan utbildningen.  Analysen beskriver individens beteende och ger värdefull insikt om hur man kan uppfattas av andra, och hur man bör interagera med andra personligheter.

– Det är intressant hur olika vi uppfattas av andra personer beroende på deras olika beteendestilar. Detta diskuteras mycket under utbildningen, säger Knut.

DISC-analysen beskriver din personlighet med hjälp av färger; exempelvis står blå färg för konformitet och struktur, gul för influens, grön för stabilitet och röd för dominans. En individ kan tillskriva sig alla färger, men i olika mängd. Det är det som gör att personligheternas kommunikation fungerar mer eller mindre bra mellan varandra.

– För att undvika missuppfattning måste du vara medveten om vad du bör tänka på i kommunikationen med olika personer, förklarar Knut.

Före – under – efter

Inför utbildningen tar vi reda på deltagarnas situation och förväntningar. Därefter anpassas övningar och rollspel så att deltagarna ska uppleva att utbildningen är anpassad för dem och deras specifika bransch. På detta sätt får också deltagarna rikligt med erfarenhetsutbyte av sina kurskollegor. Efter avslutad utbildning erhålls en dokumentation av utbildningens alla moment, verktyg och metoder och deltagarna har fri tillgång till kursledaren 6 månader efter utbildningen. Dessutom ges feedback till chefen om vad personen ska tänka på i den fortsatta coachningen på hemmaplan.

– Det är viktigt att ledaren fortsätter att coacha och utveckla individen efter genomförd utbildning. Det är ledarens ansvar att säkerställa att medarbetarens utveckling inte stannar av, avslutar Knut med eftertryck.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Utveckla individer och gör företaget starkare!