Ditt intresse kan hjälpa personer med hälsorelaterade problem

Att bry sig om sin kropp och sin hälsa har blivit alltmer populärt under de senaste åren och hälsotrenden är ett faktum i Sverige. Människor mår idag sämre och sämre per generation och hälsorelaterade problem och sjukdomar har stigit i äldre åldrar. Samtidigt finns det ett stort intresse bland unga att träna och äta hälsosamt. Andreas Hurtig är utbildad personlig tränare och ser mycket positivt på utvecklingen och viljan att leva ett hälsosammare liv. 

Ett tillgängligt utbildningsföretag

Andreas Hurtig är medgrundare till Intensive PT och gick sin utbildning till att bli personlig tränare (PT) redan 1999, när trenden att utbilda sig till PT inte var lika väl exploaterat i Sverige som den är i dag. Efter avslutad utbildning fick Andreas ett jobb som personlig tränare men fortsatte trots det att studera vid sidan av då han kände att det var något i utbildningen som saknades.

– När jag var klar med utbildningen kände jag mig inte trygg i att börja jobba. Jag hade inte alla verktyg, och var inte redo att ta ansvar för någon annans hälsa eller skaderehabilitering, förklarar Andreas.

2003 föddes idén till att starta ett eget företag med inriktning personlig träning, en tid då hälsotrenden började ta fart i Sverige. Andreas samlade material under flera års tid och var i kontakt med bland annat läkare, andra personliga tränare och sociologer för att kunna göra sitt utbildningsmaterial så gediget, välarbetat och intressant som möjligt. 2012 slog de upp dörrarna till Intensive PT i Stockholm.

– Planen var att skapa en mer tillgänglig utbildning, alla ska ha möjlighet att utbilda sig inom hälsa och träning. På grund av det finns valmöjligheten till att genomföra utbildningen på plats alternativt på distans, säger Andreas.

Arbeta digitalt med dina klienter

Intensive PTs lokaler är belägna i centrala Stockholm och utbildningen som genomförs på plats pågår i sju dagar, på heltid. Distansutbildningen hålls däremot på kvällar och är förlagd på två veckor för att allt studiematerial ska kunna bearbetas. Utbildningen ger dig tips och de verktyg du behöver för att sedan kunna arbeta helt digitalt med dina klienter, med hjälp av applikationer till surfplattor och andra mobila enheter. Detta ger både ett professionellt intryck samt underlättar i arbetsprocessen med kund då möjlighet finns att filma, fota och följa utvecklingen på ett överskådligt sätt med grafer och diagram. Den intensiva utbildningen kräver en viss förkunskap, för att hålla en jämn och hög nivå under utbildningsdagarna.

– Vi skickar ut all information och studiematerial innan utbildningsstart, på så vis vet vi att alla är på samma nivå när vi börjar, förklarar Andreas.

Under utbildningen får deltagarna alla verktyg som behövs för att kunna utveckla sig ytterligare och lära sig mer om branschen. Inlärningssättet kan liknas vid att ta ett körkort via en intensivutbildning, att det behövs fortsatt träning efter avslutad utbildning för att få bestående kunskaper. De områden som ingår i utbildningen är anatomi, biomekanik, rehab/prehab, sälj, näringslära, kostrådgivning, rörlighet, träningslära, funktionstester och prestationstester.

– För att du ska klara dig själv som PT är det viktigt för oss att lära ut hur man arbetar som egenföretagare med allt från hur du säljer in dig själv och skaffar klienter till hur du sedan jobbar med målplanering och uppföljning för både ditt företag och dina klient, säger Andreas.

Framtidsvisioner

Efter avslutad utbildning och godkänd tentamen blir du certifierad personlig tränare och kommer ut på en arbetsmarknad som framöver ser mycket ljus ut. Skulle tentamen bli underkänd finns det givetvis plats att kostnadsfritt skriva om den.

Nästkommande utbildning hålls den 29:e augusti. Mer information och anmälan hittar du här!

 

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vill du bli personlig tränare?