En ansträngande jobbsituation kräver unika lösningar

I dag förmedlas 7 av 10 arbeten via kontakter och den dolda arbetsmarknaden präglar arbetslivet. Utvecklingshuset arbetar för att hitta de arbeten och de branscher som är aktuella för deltagare som medverkar i deras program. Vill du byta jobb eller har du blivit uppsagd och är på jakt efter nya utmaningar – ta hjälp av Utvecklingshuset!

Din HR-partner vid förändring i arbetslivet

Utvecklingshuset är HR-partnern som arbetar med omställning, outplacement/karriärväxling och arbetslivsinriktad rehabilitering. De arbetar med individer, företag och organisationer i samband med förändringar inom arbetslivet. Utvecklingshusets värdegrund baseras på alla människors lika värde och att alla människor har en utvecklingspotential. Nyfikenhet, tillåtelse och glädje att utvecklas genomsyrar verksamheten.

– Vi har en bred HR-kompetens och våra erfarenheter kompletterar varandra på ett positivt sätt, säger Hari Turcinhodzic, VD för Utvecklingshuset.

En trygg arbetsprocess

Behöver du hjälp vid uppsägning, karriärväxling eller för att anta nya utmaningar så finns Utvecklingshuset till din tjänst. Inledningsvis går ni igenom hur din situation ser ut i dag. Därefter skapar ni tillsammans en attraktiv målbild över din framtid och en grov plan över vilka steg du ska ta för att ni dit. I tur och ordning går ni igenom dina styrkor och när och var du bäst kommer till din rätt. Tillsammans följs ni sedan åt till du har landat i en tillvaro, där du känner dig både trygg och nöjd.

– Människor är unika och även deras situationer. Vi utgår från varje individ och bygger upp en trygg arbetsprocess för att tillgodose behov. Vi ser till dina tidigare erfarenheter och framtida önskemål, säger Hari och förklarar vidare att arbetsmarknaden är mycket mer rörlig än förut. Det finns en medvetenhet om att man inte kan stanna på ett och samma företag hela livet ut.

Trygghetsgaranti

Utvecklingshuset erbjuder omställningsprogrammens deltagare en trygghetsgaranti. Garantin innebär att deltagare i programmen kan känna en trygghet i att få det stöd som krävs för att nå en ny sysselsättning. Trygghetsgarantin gäller även om deltagaren har kommit in i en ny sysselsättning. Känner du dig inte trygg med din nya anställning har du möjlighet att komma tillbaka till Utvecklingshuset och komma i kontakt med din tidigare coach. Oavsett om du blivit varslad eller uppsagd finns det också en rad olika försäkringar som du kan luta dig mot. Utvecklingshuset hjälper dig med ansökningshandlingar och ser till att du får de rätta stödet du är garanterad.

– Vi arbetar på dina villkor med ett nytt jobb i fokus! säger Hari.

Hyllningarna är många, en deltagare säger så här efter avslutat program.

”Jag har vuxit enormt tillsammans med min HR-konsult från Utvecklingshuset. Jag har inte tänkt på att jag kan så många saker som jag faktiskt kan. Det är bra när någon som verkligen kan det här visar hur det är.” – Man 52 år.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Använd tidigare erfarenheter och framtida önskemål för att utvecklas i arbetslivet – låt Utvecklingshuset visa dig hur!