En utbildad chef ger större lönsamhet och mindre sjukfrånvaro

Chefsskolan ger effektiva ledarskapsverktyg för lönsamma och friska chefer – och företag

Kan en ledarskapsutbildning förebygga sjukskrivningar hos både chefen och hans eller hennes medarbetare?  Dan Bernspång och Peter Josefsson på Chefsskolan vet att det är så. De utbildar chefer och ledare med utgångspunkt i aktuell forskning och praktisk erfarenhet inom ledarskap och organisation.

Ledarskapsutbildning förhindrar sjukskrivning

Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag, och ofta är det den med personalansvar som råkar ut för utbrändhet, stressymptom eller sömnsvårigheter.

– Det är inte så konstigt att många chefer är stressade eller mår dåligt. Vi skulle aldrig anställa en IT-konsult som aldrig suttit framför en dator, men däremot kan vi anställa en chef som inte har någon kunskap inom ledarskap, säger Peter Josefsson, konsult på Chefsskolan och före detta chef inom bland annat Ericsson.

Chefsskolan, som drivs av Dan & Peter erbjuder öppna kurser inom bland annat ledarskap, konflikthantering, organisationsutveckling och hälsa, för chefer inom både näringsliv och offentlig sektor. Dan Bernspång har också lång erfarenhet av att leda andra, bland annat som kyrkoherde i Svenska kyrkan. På frågan om det finns en kunskapslucka som sätter käppar i hjulen för många chefer och ledare svarar de unisont ”ja!”.

Kan man vända det och faktiskt lära sig ett lönsamt och hållbart ledarskap?

– Det går att utbilda sig till att bli en bra chef, om motivationen finns. Att vara chef är ett yrke i sig själv, och vårt syfte är att man efter utbildningen ska ha fått de verktyg som man behöver för att kunna arbeta som chef, svarar Dan.

Lönsamheten ökar med en chefsutbildning

Vad innebär det att bli chef?

– Visst kan det mest se ut som en fin titel på visitkortet, men det ingår också ett personalansvar. Det är det som det handlar om, att skapa förutsättningarna för alla andra att göra ett bra jobb. Det gäller att kunna leda sig själv för att lyckas, att veta vad man kan så man kan omge sig med andra kloka personer som kompletterar en. Ofta vill vi bli bäst på allt, men det resulterar bara i att vi glömmer bort oss själva. Många chefer går in i väggen förr eller senare, säger Peter.

– Man måste hitta balans hos sig själv. Vad tar och ger energi i mitt jobb? Otroligt många mår dåligt på jobbet. Ofta krävs en blick utifrån för att vända det. Och när man har en bättre chef, arbetar medarbetare bättre och företaget går bättre, säger Dan.

– Och sjukfrånvaron blir mindre, lägger Peter till.

Men sjukfrånvaron är inte det enda som förbättras när cheferna i en verksamhet har de verktyg som krävs för att leda andra.

– Om vi inte kan öka våra kunders lönsamhet också, har vi inget existensberättigande som utbildare, säger Peter.

Chefsskolan håller öppna kurser för chefer och ledare

– Samtidigt är det inte krångligt. Ledarskap ska vara intuitivt och enkelt. Har man rätt verktyg är det inte så komplicerat, fortsätter Peter.

De verktyg som verkligen gör skillnad är, förutom förståelse för den egna ledarrollen, kunskap inom kommunikation, att kunna delegera och time management. Chefsskolan lägger upp sitt ledarprogram i tre moduler som går att läsa fristående, men som när de läses efter varandra ger ytterligare fördjupade kunskaper.

Vad utgår ni ifrån i era ledarskapsutbildningar?

– Vi har praktisk erfarenhet av att arbeta som chefer, teoretisk kunskap och akademisk utbildning kring ledarskap. Vi jobbar också kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade kring vilka nya rön och trender som dyker upp inom området. Vi fastnar inte i någon rutin, utan är alltid uppdaterade med aktuell forskning, berättar Dan.

Personligt ledarskap finns representerat inom ledarprogammet, och inkluderar även coaching och support i frågor som relaterar till utbildningen under de första sex månaderna efter kursen. Upplevelsebaserad inlärning är det bästa sättet för vuxna att lära sig något nytt, enligt ny forskning från Helsingfors universitet, och det märks också i kursupplägget.

De chefer som deltagit i ledarprogrammet kommer från olika branscher med olika erfarenhetsnivåer, men berättar ändå att de under kursen hittat många gemensamma utmaningar som de delar. Men framför allt visar reaktionerna efter kurserna att resultatet av utbildningen är en bättre produktivitet inom hela företaget.

Av redaktionen, kampanj24.se

Bokar du alla tre moduler samtidigt får du 20 % rabatt på ledarprogrammet med Chefsskolan