Era behov är vår affärsidé

Update Affärssytem arbetar med att leverera kompletta IT-lösningar till företag, inkluderat datorer, affärssystem och konsultativa tjänster såsom löpande utbildningar och support. Företaget har funnits sedan 1988 och startade med ett eget affärssystem men gick 10 år senare över till affärssystemet Microsoft Dynamics Navision (Nav), som var mer produktivt och effektivt än något de tidigare sett på marknaden.

Kompletta och unika IT-lösningar

Microsoft Dynamic Nav har funktioner för alla delar av verksamheten då det har ett grundupplägg och en grunddatabas men kan specificeras mot olika funktioner inom företaget genom Dynamics NAV AddOn. Då läggs funktioner, såsom exempelvis redovisning, projektledning, sälj, inköp och produktion, e-handel och webbshop till i systemet. Därtill går det även att anpassa systemet ytterligare för andra unika specialkompetenser i ert företag.

– Det är svårt att utveckla och producera ett affärssystem som passar alla typer av företag och organisationer. Vi skapar en databas för grundläggande funktioner i systemet och sedan anpassar vi det för ert företags specifika behov. På så vis kan alla roller i företaget integreras i affärssystemet, förklarar grundare Stefan Åström.

Något som särskiljer verksamheten från andra inom samma bransch är att de är med under en längre process där de från start utbildar berörd personal i affärssystemets användningsområden. Systemet implementeras sedan i företaget och Update Affärssystem finns löpande kvar för konsultativa, utbildade tjänster och teknisk support.

En kvalitetssäkrad och behovsanpassad process

Allt som Update Affärssystem levererar är behovsanpassat och skräddarsytt, då det är viktigt att det är preciserat till företagens exakta funktioner. I början av samarbetet hålls därför ett möte för att diskutera och analysera företagets problem och behov, först därefter presenteras en lösning.

– Vi har större öron än mun, säger Stefan.

För att säkerställa nöjda kunder erbjuder Update Affärssystem trygghet i olika avtal; avtal om inställelsetid, serviceavtal samt underhållsavtal. Avtal om inställelsetid garanterar felsökning och reparation av utrustning inom en avtalad tid, och riktar sig främst till de som har utrustning som inte ingår i Update Affärssystems ordinarie sortiment. Serviceavtalet garanterar att ni får den hjälp ni behöver av ert IT-system och inkluderar, förutom kostnadsfri reparation även låneutrustning om det skulle behövas under reparationstiden. Underhållsavtalet är mer proaktivt och där kommer IT-konsulter ut till ert företag för att göra kontinuerliga uppdateringar och förebygga problem. Eventuella felaktigheter åtgärdas via en åtgärdsplan som bestäms tillsammans.

– Oavsett avtal finns vi alltid tillgängliga för support. Avtalen garanterar dock att vi kommer ut inom en viss tid eller gör kostnadsfria reparationer om problem skulle uppstå, förklarar Stefan.

Utbildningar för ett effektivt arbete

Update Affärssystem tillhandahåller gedigna utbildningar för att kunna använda och hantera affärssystemet till dess fulla kapacitet och för att bli så produktiva och effektiva i arbetet redan från start. Utbildningarna är uppdelade efter hur avancerat IT-system ni har och vilka AddOns samt specialfunktioner ni lagt till, men grundutbildningarna för vad som är standard i IT-systemet är alltid demsamma.

Dessa Dynamics NAV-utbildningar finns tillgängliga för såväl kunder som branschkollegor:
Grundutbildning 1 & 2
Redovisningsutbildning 1 & 2
Systemadministratörsutbildning 1 & 2 för Microsoft Dynamics NAV-kunder.

– Ju mer utbildning ett företag har, desto mer effektiva blir dem i sitt IT-system. Vi vet att när användarna vet hur de ska använda systemet fullt ut så kommer de garanterat bli nöjda, säger Stefan.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Hur ser IT-lösningen ut på ert företag?