Era kunders beteende är ert främsta verktyg för att lyckas

Arbetar ni i ett köpcentrum, i butik eller vill ni ha större kontroll över antal besökare på gator och torg eller i offentliga miljöer såsom tågstationer eller flygplatser? Viametrics arbetar med att skapa och optimera system för besöksräkning från olika perspektiv. Resultat och statistik blir till underlag för bland annat hitrate, butiksplanering och hyressättning, stadsplanering, renhållning och planering av bemanning. 

Kvalitets- och framtidssäkrade tjänster

Viametrics föddes ur en elinstallatörsfirma som fick en förfrågan av en kontakt inom detaljhandeln om hur möjligheterna såg ut till att få fram statistik på hur många som besökte deras butiker. 20 år senare finns nu Viametrics över hela världen och arbetar med att sälja och installera system för besöksräkning samt att undersöka kundflöden och kundens humör i butik. I dag finns all kunskap inom företaget, något som kvalitetssäkrar leverans och genomförande samt säkerställer utvecklingen för framtiden i och med att de utvecklar samtliga produkter inom företaget. Hittills har 13 000 system installerats i totalt 50 olika länder och 7 156 974 524 besökare har registrerats genom Viametrics olika tjänster.

Niklas Andersson arbetar som marknadschef på Viametrics och har varit inom företaget i åtta år.

– I dag används våra produkter mycket i det strategiska arbetet och som beslutsunderlag hos butiker, i köpcentrum och offentliga miljöer. Syftet är att skapa kostnadseffektiva produkter och tjänster som ger deras kunder mer lönsamma affärer, säger Niklas.

Viametrics utbud

I Viametrics utbud finns ett antal olika tjänster som går att anpassa för bästa resultat. Fördelaktigt är att använda ett flertal tjänster samtidigt, då de täcker olika användningsområden. ViaWeb ingår i samtliga tjänster och är Viametrics webbportal och plattform för rapporter, statistik och siffror. Samtliga anslutna kunder har sin egen inloggning som är anpassad efter företaget och är responsiv, något som är otroligt viktigt i dagens ständigt tekniskt utvecklande värld.

ViaMoment ger statistik i realtid, ner på sekundnivå och är ultimat för utrymmen med begränsade besöksantal. Genom en app i telefonen kan man ha kontroll över hur många människor som vistas i lokalen och då styra införsel av människor i entrén.

ViaZon är en liknande tjänst som istället beskriver hur många som procentuellt går in i vissa entréer, något som har visat sig vara mycket effektivt för köpcentrum och butiker som underlag vid hyressättning. Tjänsten visar också hur många som besöker olika områden och zoner i till exempelvis ett köpcentrum.

ViaHappy är en enkel kundundersökningstjänst där kunder blir tillfrågade att svara på ett antal frågor om sitt besök i exempelvis en butik. Frågorna ställs i en surfplatta och styrs genom ViaWeb vilket gör att företag själva kan bestämma vilka, och hur många, frågor som ska besvaras. Statistiken bearbetas och presenteras sedan självklart i ViaWeb.

ViaKPI hanterar nyckeltal och är ett dynamiskt verktyg där du som företag själv kan bestämma fokusområde. Det kan röra sig om omsättning, hyressättning, hur många som besöker ett utrymme och när. Tjänsten fungerar bäst när talen sätts i korrelation med andra tal. ViaConnect är Viametrics egna system som hanterar nyckeltal och statistik och som sedan för in dessa i kundens IT-system.

– Vi har även en utbildningstjänst som heter ViaPerformance där vi utbildar i våra tjänster och hur de ska användas på optimalt och mest vinstdrivande sätt, avslutar Niklas.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver ni hjälp att hålla koll på era besökare?