Ett stressat samhälle leder till ett ökat tryck på konflikthantering

Lecture startade för 17 år sedan. Då med inriktning mot mental träning och personlig utveckling. Grundare var Håkan Linde som har arbetat inom läraryrket i 15 år. I dag kombinerar han sitt arbete som lärare med föreläsningar och mental coaching. Han började tidigt intressera sig för konflikthantering eftersom stress, press och hårda krav blev allt mer centrala problem i samhället, vilket leder till att vi möter fler konfliktsituationer. På grund av detta började han även föreläsa i ämnet. Föreläsningarna blev så populära att både företag, sportklubbar och andra skolor blev intresserade av dem.

Utveckla er grupp genom konflikthantering

På grund av att samhället blivit mer stressat och pressat både i arbetet och med att hinna med hemmet, sätts våra relationer på allt större prov både på arbetet och privat.

– Eftersom utvecklingen går mot ett allt mer stressat samhälle med ökande konflikter som följd, blir vårt sätt att kunna hantera konflikter allt viktigare, säger Håkan

Håkan håller utbildningar och föreläsningar för att lära sig hur man ska hantera konflikter. Det ultimata målet för de flesta deltagare är att man vill förbättra gruppens funktion och att lära sig hantera stress och utbrändhet och därmed minska sjukskrivningar i olika gruppkonstellationer. Helt enkelt att förbättra individers förmåga att hantera konflikter. Andra mål är att skapa ökad självkännedom och självtillit, kunna styra sina egna beslut, att våga utmana sig själv, hitta framgångsfaktorer och trygghet i sig själv, veta hur du ska möta olika konfliktsituationer eller att få ny inspiration.

Lös konflikter på ett konstruktivt sätt

Konflikter bör vara stimulerande och utvecklande, något som individer kan skapa genom att lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Utbildningarna pågår i allt från en halvdag till några dagar, beroende på hur behovet ser ut för den aktuella utbildningsgruppen. Under dagarna diskuterar ni olika konflikter, hur och varför de uppstår samt vad som behövs av individen för att kunna lösa dessa konflikter på ett konstruktivt sätt och inte uppleva konflikter som ett hot, snarare en möjlighet för att utvecklas.

Konflikthantering är ett ständigt utvecklande och föränderligt arbete och därför krävs även kontinuerliga uppföljningar för att uppdatera de verktyg man fått med sig från föregående utbildningstillfälle. Dessa uppföljningar kan ske såväl efter någon månad som efter ett år. Känner man att man vill arbeta mer individuellt med dessa frågor, kan man även få vidare stöttning i personlig utveckling. Många väljer att följa upp med coachande samtal och få tips i hur de kan vidareutveckla sig själva inom konflikthantering för att kunna gå vidare i processen med resterande delar av gruppen.

Bland deltagande företag finns bland annat Kapp Ahl, Preem, GAIS, Lärarnas Riksförbund och Burgårdens gymnasium i Göteborg. En nöjd deltagande chef uttalar sig såhär om utbildningsdagarna:

”Toppen! Lärorikt! Tänkvärt! Omtumlande! Lustfyllt! Lyssnar gärna igen!”

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver ni hjälp i konflikthantering?