Eutaxia Admin underlättar för kassörer i ideella föreningar

Sedan 16 års ålder har Jacob Hallén varit verksam inom föreningsverksamheten och varit kassör i flera olika verksamheter. Efter årtionden av mycket administrativt arbete bestämde han sig för att göra skillnad. Resultatet blev det administrativa bokföringssystemet Eutaxia Admin som han för två år sedan presenterade på marknaden. Ett anpassat system för att göra de administrativa processerna hos föreningar automatiska.

1 av 2 vill säga upp sitt uppdrag

För 10 år sedan gjorde Riksidrottsförbundet en undersökning bland föreningsstyrelser där det framkom att en av två kassörer ville avsäga sitt uppdrag på grund av den stora och tunga arbetsbördan. Många arbetade med det ideella arbetet upp till 8 timmar per vecka, något som tar på krafterna. Med hjälp av Eutaxia går det att skära bort upp till 80% av den tiden genom att minska det manuella arbetet och öka automatiseringen.

Skippa onödig arbetsbörda

I en förening är inbetalningarna inte så stora, men de är väldigt många. Här registreras dagligen medlemsavgifter, kursavgifter, licenser, anmälningar till tävlingar och evenemang, försäljning eller hyra för båtplats. Du behöver själv hålla reda på vem, var och hur mycket medlemmarna har betalat och arbetet saknar effektivitet. I Eutaxia Admin finns välutvecklade verktyg för att automatisera så mycket som möjligt av betalningsflödet. Från 200 kr per år kan även detta bli sanning även för er förening!

– Eutaxia är en forngrekisk personifikation av god ordning, vilket vi tycker stämmer väl med resultatet av att använda vårt system, säger Jacob.

En del kunder som i dagsläget använder Eutaxia använder det som ett rent bokföringssystem medan andra har valt att lägga till de funktioner som gör systemet unikt – betalfunktionen. I systemet ingår en webbshop där föreningen kan registrera bland annat medlemsavgift, tävlingsanmälan eller licenser, direkt kopplade till konton i kontoplanen. Köparen kan på så sätt klicka i vad de vill köpa och får sedan en digital faktura som de direkt kan gå in och betala. Enkelt och automatiskt för båda parter!

– Det som jag har fokuserat på när jag utvecklade systemet var att spara tid och skapa ordning för kassörerna, men också att effektivisera och automatisera allt arbete runtomkring den administrativa delen, säger Jacob.

– Vi är väldigt nöjda, säger Carl Magnus Isaksson, kassör i Näsets Paddlarklubb och pilotkund. Innan vi började använda Eutaxia använde vi nästan 300 timmar om året på ekonomiarbete. Nu är vi nere på mindre än hälften.

Ett ständigt utvecklande system

Eutaxia är enkelt och kräver ingen utbildning. Det finns manual och instruktionsvideo online om man skulle känna sig osäker. Att föra över sin bokföring från ett gammalt system går snabbt och sedan kan man lägga upp medlemsavgifter och annat i webbshoppen efter hand. Detta görs själv av föreningen och kan ta några timmar första gången. Om man har andra system, till exempel för planbokning, kan man enkelt integrera systemen, så att Eutaxia hanterar fakturering och betalning. Jacob och hans kollegor jobbar på nya funktioner för systemet som ska underlätta arbetet för föreningar. Bland annat utvecklar de just nu medlemsutlägg där medlemmar enkelt kan fota sitt kvitto och föra in det digitalt i bokföringen.

– När vi är färdiga ska vi ha ett komplett affärssystem för att driva en ideell förening, säger Jacob. Vi är inte där än, men ett bra stycke på väg.

Av redaktionen, Kampanj24.se 

Spara tid och minska arbetsbördan hos kassörer i föreningar, från 200 kr!