Få livslusten tillbaka efter en tragedi

Har du någon gång försökt hitta dina sorger och prata om dem eller stänger du dem inne? I några enkla steg kan du med hjälp av sorgbearbetaren Yvonne Carlsson och Fjärilsvingar sätta ord på dina sorger och få tillbaka livsgnistan! 

Att förlora någon man älskar

Yvonnes dotter Linda kämpade mot drogmissbruk och malignt melanom under många års tid. Kampen blev tillslut för svår för Linda som gick bort i cancer 2010. För att på något sätt bearbeta sin sorg började Yvonne att skriva om tiden från att Linda föddes till hennes bortgång. Boken blev till en självbiografi och döptes till Fjärilsvingar.

– Boken är döpt efter Linda, hon älskade fjärilar, säger Yvonne och förklarar vidare att fjärilar står för förändring och förnyelse och att det finns en möjlighet för alla människor att förändras om vi bearbetar det som är obearbetat.

Boken handlar om sorg men även om medberoendet som tillkommer då en närstående hamnar i ett svårt beroende eller blir sjuk. Yvonne förklarar även vägen tillbaka till ett liv med livskvalité, hur man kan lära sig att hantera smärtan och hon ger sin syn på hur de blev behandlade av myndigheter under denna tuffa period. Hur bearbetar man egentligen sorgen av att förlora sitt barn och vilken hjälp får man som anhörig?

Yvonne skriver i dagsläget sin andra bok, läs mer och beställ den första här!

Hur går jag vidare?

Idag är Yvonne sorgterapeut och certifierad handledare i sorgbearbetning och driver sin verksamhet som också den heter Fjärilsvingar. Sorg behöver inte bara handla om död, det kan även handla om en separation eller en förlust av annat slag. Hon träffade många likasinnade när hon jobbade med sin egen sorg och förstod då vikten av att hjälpa varandra.

– Jag vill kunna hjälpa andra, tanken var inte från början att utbilda andra men det är något jag gärna vill fortsätta med. Det hjälper att träffa andra som varit i samma situationer, säger Yvonne.

Fjärilsvingar erbjuder bland annat samtalsstöd, handledning och föreläsningar i hur man bearbetar och förlöser sorgen. Kurserna kan genomföras både individuellt och i grupp, för privatpersoner och företag. Det kan skilja sig något i hur många gånger Yvonne träffar sina klienter.

– Det är väldigt individuellt hur många gånger man träffas, vissa behöver kanske bara ett möte för att kunna gå vidare medan andra behöver längre tid. Det beror också på vilken typ av bearbetning som ska genomföras, om det är ett stödjande samtal eller om det är exempelvis handledning, förklarar Yvonne.

Plocka fram sorgen

En kurs i sorgbearbetning brukar i stora drag handla om att arbeta efter ett 12-stegsprogram som ämnar att hitta och plocka fram sorgen inom dig. Sorg kan finnas liggande i det undermedvetna och det handlar om att hantera varje sorg var för sig. Detta medför att man vaknar upp någonstans på vägen. För att komma över sorgen skrivs i slutskedet ett avskedsbrev med både positiva och negativa tankar kring sorgen. Själva processen är lik den man går igenom på ett behandlingshem. Sorgen kommer alltid att finnas kvar, det handlar om hur man förvaltar och hanterar den.

Efter genomförd sorgbearbetning genomgår klienten 4 olika steg där det första är att personen accepterar och försonas med sin sorg. Sedan upplever personen en känslomässig läkning och en ny känslomässig relation växer fram till det som gått förlorat. Det slutliga steget är att energin och livslusten kommer tillbaka då den efterlevande får tillgång till sina minnen igen, utan att det blir smärtsamt.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Få din livslust och energi tillbaka!