Facebooks nyhetsflöde uppdateras i januari 2015

Januari innebär inte bara en nystart för träning och kost – Facebook har också uppdaterat och släppt ett gäng viktiga uppdateringar som påverkar den som arbetar med det sociala mediet som en kanal för sitt företag.

Förändringar för sidinläggen och deras organiska spridning på Facebook

Facebook har länge haft som mål att göra nyhetsflödet och de annonser och inlägg som visas där bättre för både användare och annonsörer. Konkurrensen i flödet blir allt större när fler företag är närvarande och aktiva på sociala medier. Rätt innehåll till rätt användare vid rätt tid är Facebooks motto, något som absolut ligger i tiden. Sökmotorer som Google har skämt bort användarna med att ständigt leverera relevant innehåll, och nu vill vi alltid nås av det som är intressant för just oss.

Facebook vill att det innehåll som når användarna verkligen är relevant och gör därför regelbundet undersökningar bland användarna. Nyligen genomförda undersökningar pekar tydligt på vad som kunde förändras för att skapa en bättre upplevelse: användarna sa att de ville se mindre av inlägg som känns för annonslika eller för uppenbart marknadsförande – alltså utan relevans för användaren.

När man sedan grävde lite djupare i den insamlade datan, visade det sig att det att dessa inlägg faktiskt inte huvudsakligen kom från Facebooks annonsverktyg, utan oftare från helt vanliga sidinlägg från sidor som användarna följde. Inlägg som bara innehåller en länk eller tryck på ett erbjudande eller upprepar samma ord som i en aktuell annons, utan relevant innehåll för användarna, irriterar användarna snarare än lockar dem.

Relevanta facebookannonser får större vikt i nyhetsflödet

De överdrivet marknadsförande sidinläggen mottas helt enkelt inte lika väl som de ”regelrätta” annonserna gör, och förändringarna i algoritmen på Facebook kommer att filtrera sådana inlägg från att nå lika stor organisk spridning som tidigare. Samtidigt ska inlägg med relevant innehåll tjäna på förändringen.

Annonser som publiceras via Facebooks annonsverktyg och sedan riktas mot en målgrupp kommer i mindre utsträckning påverkas av förändringen, eftersom det redan finns effektiv filtrering som gör att fel annonser inte når ointresserade på samma sätt. Företag som vill ha en bra, effektiv närvaro på Facebook bör alltså framöver fokusera på genomtänkta annonser med starka målgrupper och sidinlägg med bra, unikt innehåll. Då man inte kan komplettera sin annonsverksamhet med de egna sidinläggen på samma sätt tidigare, gör detta också att annonserande samarbetspartners blir viktigare.

Marknadsföring i form av unikt innehåll funkar bäst

Förändringarna pekar tydligt i samma riktning som den största trenden på sökmotorer och sociala medier de senaste åren; relevant och unikt innehåll ska prioriteras. Marknadsföring får allt mer plats, men det måste vara relevant och intressant för användarna. Content marketing, att sprida bra innehåll där mervärde sprids snarare än jobbiga erbjudanden, fortsätter att vara viktigt online. I kombination med native marketing passar det väl in i Facebooks analys av vilken typ av marknadsföring som fungerar.

För oss på kampanj24.se innebär det bara att vi får ytterligare vatten på vår kvarn. En redaktionell artikel är ett enkelt sätt att kommunicera med intressenter. Artikeln utformas så att den levererar ett mervärde till målgruppen, snarare än genomskinlig och innehållslös upprepning av produktinformation eller erbjudanden, och på så sätt träffar den rätt med tanke på Facebooks analyser och förändringar. Det handlar om att nå ut med unik, relevant information till de som är intresserade!

Av redaktionen, kampanj24.se