Flexibel och tillgänglig familjebehandling – innan det är försent

Med erfarenheter inom ungdomsvård, konflikthantering och coachning såg Michael Högberg och Michael Arvidsson att det saknades en pusselbit – verkligt skräddarsydd familjebehandling. Tidigare hade de från olika håll, Högberg från främst kommunens socialtjänst, och Arvidsson från arbete inom de slutna ungdomshemmen, varit med om att arbeta med familjer utan det resultat de båda ansåg borde vara möjligt. För fem år sedan startades Michael & Michael AB med ambitionen att med en hög grad av främst flexibilitet, möta sina klienter på hemmaplan där de kan känna sig trygga, säkra och lugna. 

Stärk det redan befintliga nätverket

Michael & Michael har en rad olika verksamheter vilka inkluderar dels skräddarsydd familjebehandling, utredningar åt kommuner, personalhandledning, föreläsningar och familjehemsstöd. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är Skåne och de familjer där kommunens befintliga insatserna gentemot klienten inte är tillräckliga. Michael & Michael jobbar i dessa fall aktivt med omfattande insatser för att undvika splittrade familjer och placeringar på behandlingshem.

Unikt för företaget är att de bygger ett team runt klienten, ett nätverk som ska ingå i behandlingen och finnas till hands under processen. Det kan handla om familjemedlemmar, vänner eller lärare med kännetecknet att de alla har en samhörighet till klienten.  Den genomsnittliga klienten är mellan 14 och 17 år gammal.

Ett signum för verksamheten

– Det var kunderna och framförallt klienterna som döpte oss. Vi fick tidigt höra ”När kommer Michael och Michael?”, berättar VD Michael Högberg som tillsammans med Michael Arvidsson efter en tids samarbete slutligen bildade Michael & Michael AB, ett namn som blivit ett signum och vinnande koncept för företaget.

KBT, Miljöterapi och Motiverande samtal

Under en behandling finns olika metoder att tillgå där den ena är så kallad Miljöterapi, och de andra är Motiverande Samtal samt Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Miljöterapi innebär att man arbetar med sin klient i dess rätta miljö. Michael såg en avsaknad i hur de arbetade med detta inom socialtjänstens befintliga öppenvård, och menar att det är effektivare att träffas genom att gå ut och äta, gå på bio, åka bil eller bowla.

– Jag märkte att om vi kunde möta upp klienten på ställen där de känner sig hemma och trygga så gav det ett bättre gensvar än om de skulle komma till ett möte på socialtjänsten eller BUP. Det är inte bara det att platsen neutraliserar och underlättar för samtal. Vi kan även genom sättet vi interagerar med omgivningen, då vi till exempel sitter på ett café, modellera och lära klienten nya beteenden, berättar Michael Högberg.

Motiverande Samtal är en samtalsteknik som ofta kombineras med Miljöterapi. Tekniken är vad den heter, nämligen ett sätt att på olika vis motivera klienten till hållbar förändring. Vad som är signifikant för behandlingen är att de ofta grundar sig i KBT-terapi. Kombinationen av att vara flexibel och tillgänglig har varit ett vinnande koncept för verksamheten och hjälpt många klienter proaktivt innan det är försent.

Utöver klientens ökade välbefinnande finns även en stor samhällsnytta i att arbeta med familjerna på hemmaplan. Undersökningar som Michael & Michael låtit göra, vilket även återfinns i nationalekonomens Ingvar Nilsson forskning, visar på vikten av preventivt arbete och att denna typ av öppenvård motsvarar en åttondel av kostnaden för en placering på ett behandlingshem.

Bred erfarenhet och lösningsorienterat arbete

Genom åren har verksamheten och tjänsterna växt, och Michael & Michael har idag 10 medarbetare. Utredningar, föreläsningar och inte minst personalhandledning är ständigt växande områden.

– Vi har flertalet kunder där en högkvalitativ personalhandledning bidragit till ökad effektivitet och framförallt minskade korttidssjukskrivningar, berättar Michael.

På Michael & Michael finns medarbetare som arbetat med bland annat KBT-terapi, missbruksprevention och barnavårdsutredningar. Dessutom finns lärare och ungdomsledare som bistår i det ofta eftersatta skolarbetet. Det senaste tillskottet är att företaget nu blir licensierade programledare för Kriminalitetsprogrammet, en strukturerad metod  för klienten att bryta kriminella tankemönster.

– Vi har en bred erfarenhet bland våra medarbetare för att vi lättare ska hitta lösningar och hjälpa klienten utifrån deras unika situation, berättar en stolt Michael Högberg.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Mer information kring verksamheten och vad de har att erbjuda? Läs mer här!