Förstå ditt livskoncept och lev hälsosammare

Har du koll på de tre livsviktiga M:n? Mat, motion och mentalt förhållningssätt är tre viktiga beståndsdelar för att kunna utvecklas och uppnå resultat. Genom coaching, mindfulness och föreläsningar hjälper Marianne Wilöf både dig och ditt företag att finna ro i er själva och att hantera stress och oro. 

Ta hand om ditt medfödda kapital

Marianne Wilöf har varit verksam journalist sedan mitten av 70-talet. Med ett tiotal skrivna böcker och högt uppsatta positioner inom tidningsbranschen i ryggen har Marianne en bred erfarenhet och kunskap i journalistiken. Det ständiga fokusområdet har sedan start varit hälsa, medicin och psykologi.

– Hälsa betyder att hantera och ta hand om sitt eget medfödda kapital med tillkortakommanden och styrkor. Det handlar om att förstå sig själv och veta hur man bäst ska ta hand om sig. Helt enkelt, lära sig lyfta sina styrkor och hantera sina svagheter, säger Marianne.

Intresset för hälsa har speglat hennes val i livet och Marianne har under en längre tid föreläst inom området. För att ge stöd åt sitt intresse valde Marianne att gå en utbildning inom samtalsmetodik och blev 2010 certifierad coach med livsstilsförändringar som specialitet, vilket bygger på att hitta och skapa hälsosammare levnadsmönster, som varar för livet.

– Jag ville våga ta samtalen djupare och ha en formell utbildning inom samtalsmetodik, säger Marianne och förklarar vidare att coachingen både engagerar och utmanar henne. Det är ett sätt att få se människor växa, och det är där jag lägger min kraft.

En del av livskonceptet

Nu erbjuder Marianne Wilöf coaching, mindfulness-klasser och föreläsningar till både privatpersoner och företag där grundförutsättningen är att få människor att växa och utvecklas och att inse att det finns något att lära även i motgångar. Det är en viktig del av att förstå det större livskonceptet.

Coaching bygger på att hitta strategier från nuet och framåt. Enligt ett åttastegsprogram hjälper Marianne sina klienter med livs- och livsstilsfrågor som kan sammanfattas i de tre M:n – mat, motion och mentalt förhållningssätt. Detta kan genomföras både individuellt och i grupp och behandlar frågor kring mat- och motionsvanor samt förhållningssätt till viktiga frågor i ditt liv.

– Jag är med och stöttar i processen, förmedlar kunskap och motiverar, men det är egentligen klienterna själva som gör jobbet, förklarar Marianne.

Mindfulness handlar om att öka sin medvetenhet, både gentemot sig själv och andra och att hantera sin stress. Det är stressen som gör att vi mår fysiskt och psykiskt dåligt. Mindfulness är ett effektivt verktyg att lära sig hantera sin stress. Även detta är ett åttastegsprogram men kan övergå till att bli ett mer långvarigt samarbete mellan Marianne och klienterna, då det ibland behövs en längre tid för att integrera nya vanor i livet. Sessionerna börjar med en meditationsövning för att komma ner i varv och finna ro i situationen.

– Man märker att energin i rummet blir annorlunda och stilla efter en stunds meditation, säger Marianne. Det är ett bra sätt att börja en session på även när det gäller coaching.

Skräddarsy den ultimata arbetsprocessen

Föreläsningarna handlar till stor del om vad man vetenskapligt har visat sig ha bäst effekt vad det gäller hälsa och välmående. Marianne föreläser även om mindfulness och stress samt håller en workshop – Vi ska alla den vägen vandra, där de existentiella frågorna diskuteras.

– Många är rädda för döden och väljer att inte tala om detta för oss människor så oundvikliga. Bakom ett sådant förnekande finns oftast rädslor, som suger mycket energi ur våra liv. När vi vågar sätta ord på våra rädslor och – i grupp – dela detta med andra, blir de ofta lättare att härbärgera, förklarar Marianne.

Marianne skräddarsyr sessionerna utifrån behov och blandar både coaching, mindfulness och föreläsningar för att hitta en optimal arbetsprocess för ett ökat välmående, både på arbetsplatsen och privat.

Av redaktionen, Kampanjn24.se

Är det något som tynger dig? Hitta en hälsosam metod för att bli av med ångest och stress!