Förstå vikten av ditt personliga ledarskap

I dagens allt mer stressade samhälle är den psykiska ohälsan ett utbrett problem, men finns det en förståelse hos organisationer för hur man ska arbeta med dessa problem? Då statistik visar att hälsan korrelerar med verksamhetens lönsamhet börjar många ta problemet på större allvar än tidigare – arbetsglädje skapar lönsamhet. Jenny Andersson arbetar med personal- och kommunikationsutveckling och hjälper både mindre och större organisationer att utvecklas till att bli mer välmående och på så sätt öka sin lönsamhet. 

Från reklam till friskvård

Under en lång tid arbetade Jenny inom reklam- och kommunikationsbranschen men sökte sig vidare efter många, stundtals mycket, intensiva år. Hon startade sin nya resa genom att utbilda sig till friskvårdsterapeut, professionell coach och organisationskonsult och fokuserar nu mer på organisationers mjuka värden. Karriärsbytet grundade sig mycket i intresset för hur kroppen fungerar och kan hanteras på bästa sätt i den turbulenta värld vi i dag lever i. I dag använder hon sig av kompetensen och kunskapen från de båda världar hon arbetat i.

Vikten av ditt personliga ledarskap

För att uppnå det resultat du eftersträvar i ditt arbete krävs att ditt personliga ledarskap är på sin topp. Just det personliga ledarskapet är en övergripande trend inom organisationsutveckling. Tidigare fanns ledare som pekade med hela handen, något som förskjutits till ledare med ett mer coachande förhållningssätt. Detta innebär ett nytt sätt att arbeta på och förhålla sig till och innebär att leda sig själv i större utsträckning.

– I dagens ledarskapsroller och i organisationer överlag krävs mer självständiga människor, säger Jenny Andersson.

Det personliga ledarskapet handlar om att hitta en trygg bas i sig själv; att ha med både huvud, hjärta och ryggrad i allt man tar sig för. Utan tryggheten i sig själv är det lätt att dras med i de strömningar som råkar komma förbi, i just det tillfället man är i, just då. Genom att förstå sina basbehov kan man sedan börja arbeta med sitt självförverkligande, tydligt presenterat i Abraham Maslows välkända behovstrappa.

– Antingen ingår man i någon annans plan eller så har man en egen plan där man gör egna medvetna val och förstår kroppens grundläggande behov för att fungera, säger Jenny.

Är ni ett hållbart företag?

Jenny berättar om vikten av att vara ett hållbart företag, att ha en tydlig mission och ett existensberättigande, något som är grundläggande för att ett företag ska ha en positiv utvecklingspotential. Genom att använda detta tankesätt skapas en behovsorienterad organisationskultur. Vikten av att må bra och ha kul på vägen mot sina tydligt uppsatta mål är en framgångsrik kombination.

Jenny Andersson arbetar bland annat med mindfulness, professionell coaching, organisationskultur och konflikthantering. Som utbildad mindfulnessinstruktör arbetar Jenny med verktyg baserade på mindfulnessmetoden. Mindfulness innebär att hitta mentala verktyg i sitt personliga ledarskap och att hjälpa sina medarbetare med att hitta sätt att hantera tuffa situationer. Här utbildar Jenny i mental träning, både i föreläsnings- och workshopform. Mindfulness ger mentala och basala verktyg, likt en bruksanvisning till vår egen kropp. Under utbildningarna förklarar Jenny hur man som människa fungerar på ett lättbegripligt sätt, bland annat i anatomi, fysiologi och nervsystem.

– Många får en ”aha-upplevelse” under mina utbildningar och skapar en större förståelse för varför man behöver sova, äta och vila, hur stresshantering faktiskt fungerar och hur man kan förhålla sig kring detta, säger Jenny.

Boosta dig själv och ditt personliga ledarskap

Jenny är ansluten till International Coach Federation (ICF), ett globalt reglerat nätverk för professionella coacher. De resterande delarna av verksamhetsutbudet, bland annat organisationskultur, konflikthantering och kommunikation används för att boosta de personer hon hjälper och verkar för att utveckla det personliga ledarskapet. Huvudfokus ligger i utveckling av människor i organisationer.

Ett annat sätt att lära sig mer om sig själv är att följa med på en av de årliga resorna som Jenny anordnar. Här blandas föreläsningar och workshops inom personligt ledarskap tillsammans med härliga naturupplevelser och egentid för att landa i sig själv.

– Jag tycker att det är härligt att blanda in naturen i processen, och att praktiskt få testa det man lär sig. Senast var vi i Turkiet där vi bland annat vandrade i en dag och övade på mindfulness och hade en workshop under en båtfärd på havet. Det var fantastiskt och mycket uppskattat, avslutar Jenny.

Deltagarnas utlåtanden talar för sig själv och kan låta såhär; Den tid jag spenderade hos dig har gett mig 2 timmar extra om dagen och dem har jag gett till mig själv.  Tack Jenny.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Är du nöjd med kulturen i er organisation?