GALPU hjälper företag med utbildning inom personal- och lönefrågor

Genom utbildning eller konsulttjänster i frågor som rör personal och lönehantering kan företag undvika dyra fällor

Hinner du med dina personalfrågor? Har ditt företag tillräckligt med kompetens inom arbetsrätt? Behöver man en HR-chef? För stora företag finns resurser för att hantera personal- och lönehantering, men också mindre eller medelstora företag tjänar på kunskap inom dessa frågor.

Behov av kunskap i personal- och lönefrågor

De allra flesta större företag har tillgång till en personalchef eller HR-ansvarig, som bemöter rekryteringsintervjuer, konflikter vid uppsägningar, ser över att semesterdagarna tas ut på korrekt sätt och beräknar lön och arbetsgivaravgifter, med mera.

Men även medelstora eller mindre företag måste lösa liknande problem. Rent ekonomiskt handlar det om att undvika kostnaden i form av skadestånd eller böter, som kan uppstå vid felaktiga beslut, konflikter med personal eller misstag som leder till brott mot lagstiftningen. En kostnad som kan bli kännbar för en mindre verksamhet.

Om det inte är möjligt att anställa någon som kan förebygga och förhindra problemen, finns det ändå flera sätt att hantera frågorna, som att lägga ut uppgifterna på entreprenad, eller att låta den kollega som har ansvaret få en kortare men effektiv utbildning. Företaget GALPU, med huvudkontor i Borås, erbjuder just sådana unika tjänster. De kan stötta personalchef eller -ansvarig i en mängd frågor som de möter i arbetet, till exempel kan de bidra med kompetens och hjälp vid nyrekryteringar, uppsägningar och avtalsfrågor. De kan också ta hand om företagets lönehantering, oavsett lönesystem.

GALPU – Lön Personal och Utbildning

2006 startade Gerhard Andersson GALPU, där de första bokstäverna kommer från hans initialer G A, och sedan följer L för lön, P för personal och U för utbildning. Dessa tre byggstenar sammanfattar också företagsidén – att kunna erbjuda mindre företag utbildning i lönehantering och personalfrågor. Förutom frågor om kollektivavtal och rekrytering, kan det också handla om personalens mående, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och konflikthantering.

Många års erfarenhet som personalchef på Axfoods (där bland annat Hemköp och WILLYS ingår) har gett Andersson en djup kunskap inom området. Tre år efter att Andersson startade företaget, berättade han för Borås Tidning om drivkraften bakom valet att bli sin egen:

– Alla de utmaningar och frågeställningar som jag mötte där måste ju finnas också i andra mindre företag, tänkte jag. Där såg jag en möjlighet. Att köra färre mil, att starta eget och hjälpa andra företag med personalfrågor.

Personal och lönehandbok 2016

Företaget har inte bara unika tjänster, utan också unikt material till sina utbildningar. GALPU använder sig av ett eget kursmaterial i form av en bok med aktuell information när det gäller personal- och lönefrågor. Med hjälp av verkliga exempel och enkel men informativt språk, kan även nybörjare i området använda sig av GALPU Personal och lönehandbok 2016.

Tillgängligheten även för nya i området var i fokus när Gerhard Andersson skrev boken. I förordet skriver han om svårigheten i att hitta rätt litteratur för sin utbildningsverksamhet:

”Att hitta litteratur om personal- och lönehantering är förvånansvärt svårt. Jag har i många år arbetat med dessa frågor och även hållit kurser inom området, men att hitta rätt kursmaterial har inte varit lätt. De flesta böcker är så faktabaserade, att man sällan får den enkla förklaringen och ofta är de med sina ibland 400 sidor dessutom för tjocka.”

Med den bakgrunden skapade Andersson i stället en egen manual, med lättillgänglig kunskap och konkret hjälp för den som arbetar med personal- och lönefrågor.

Aktuella lagar och avgifter

Precis som titeln skvallrar om, innehåller också de lagar som gäller i år, liksom aktuella arbetsgivaravgifter. Allt för att kursdeltagarna och läsarna ska ha tillgång till alla relevant information som behövs just i år. Och du måste inte gå en kurs för att få tillgång till den – den går att beställa här.

Den kompetens som krävs för att undvika konflikter, problem och kostnader i samband med personal- och lönehantering, är inte längre bara stora företag förunnad. Mindre företag kan skaffa kunskap genom utbildning och lära sig av utbildare som GALPU, vars medarbetare samlat ihop 130 års erfarenhet tillsammans.

Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om GALPU:s affärsidé och utbildningar