Hitta kraften i dig själv

Vill du skapa förändring i ditt liv, hitta vägen och kraften? Vill du hitta hem? Gudbjörg Pétursdóttir erbjuder tjänster inom psykoterapi, handledning, coaching och grupputveckling för att hjälpa både företag och individer mot att utvecklas till sitt bästa jag. Till grunden ligger utvecklingsprogrammet The Human Element. 

Från ledarskap till psykologigudbjorg

Gudbjörg blev legitimerad psykolog 1998 och startade sin verksamhet 2010. Några år senare kom hon i kontakt med The Human Element, THE, en metod för att förstå sig själv. Här förstod hon vad hon egentligen brann för; psykologi och utveckling av människor och grupper.

Upptäckten av THE i kombination med att tiden för att arbeta med det hon brann för inte räckte till ledde till nya livsöden. Hon bestämde sig för att fortsätta på heltid med sin egen verksamhet. Tidigare har Gudbjörg arbetat med ledarskap i större organisationer och haft ansvarspositioner för bland annat verksamhet- och personalutveckling.

The Human Element

THE handlar om att förstå sig själv och andra bättre. Programmet är grunden för det Gudbjörg arbetar med och hon implementerar THE i samtliga delar av sin verksamhet. Du blir presenterad för hur du kan du utforska och få reda på hur du agerar i grupp och med dig själv.

– Det är en upplevelse snarare än en strategisk kurs där vi blandar teori med övningar och vi utgår alltid från företagets verksamhetsplan, förklarar Gudbjörg.

Förbättra relationen med dig själv

Mycket inom The Human Element handlar om att möta sig själv. Är du uppmärksam på hur du själv fungerar i olika utmanande situationer kan du vända dina ”svagheter” till något positivt. Kärnan är självkänslan. Genom acceptans kan både dina olika försvar och rädslor blir mer obetydliga i förhållande till annat.

Här arbetar vi med de grundläggande behoven i att tillhöra, ha kontroll, och vara öppen. I samband med det kan rädslor som ignorans, förödmjukelse och avvisning få mindre betydelse och du kan skapa ett inre välmående. Detta hjälper dig sedan att förbättra din relation till dig själv.

Programmets upplägg

The Human Element är ett 5+1 dagars-program för personlig utveckling och utveckling av ledarskapet. Det erbjuder kraftfulla verktyg och insikter som ger individen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare.

Genom programmet får du;
– Insikt i hur beteende, känslor och självuppfattning påverkar dig och ditt liv!
– Ökad självinsikt och självkänsla vilket både ökar din handlingskraft och harmoni.
– Ett unikt nätverk av personer från olika företag som du delat din THE-vecka med.
– Personlig uppföljning tillsammans med din grupp.

 

Dag 1: Öppenhet och egna val, beteende. Dag 2: Känslor och självuppfattning. Dag 3: Självaktning och försvar. Dag 4: Kompatibilitet och Teamutveckling. Dag 5: Beslutsfattande och THE i praktiken.

Ledargruppsutveckling i fyra moduler

Ledargruppsutveckling är en stor del av verksamheten, där även The Human Element används. Hos Pétursdóttir används fyra olika moduler där huvudsyftet är att sätta sig själv i kontext till gruppen.

Modul 1 har fokus på den enskilda individen och tar fram verktyg för att öka sin självinsikt, självkänsla och effektivitet i att hantera relationer till andra människor.

Modul 2 handlar om hur verktygen ska kunna tillämpas i den dagliga verksamheten, för att underlätta vid konflikthantering och öka den personliga förmågan att hantera svåra eller känsliga mellanmänskliga relationer. Fokus i denna del av programmet är på gruppen snarare än den enskilda individen.

Under den tredje modulen är de nya verktygen implementerade i arbetet men denna del vidareutvecklar och effektiviserar verktygen och anpassas om än mer till organisationen.

Den fjärde och sista modulen handlar om uppföljning av programmet. Dessa fyra moduler kan göras under en kort, mer intensiv period alternativt under en längre tid.

– Programmet är dynamiskt vilket betyder att jag anpassar det efter varje företag och skräddarsyr efter behov, säger Gudbjörg.

Individ- och grupputveckling med Pétursdóttir

De olika tjänster som Pétursdóttir erbjuder inom både individ- och grupputveckling kan inkludera andra delar av verksamheten, såsom handledning, coaching och psykoterapi.

I övrigt håller Gudbjörg även utbildningar, föreläsningar och workshops i samtalsteknik, krishantering, dubbeldiagnoser och för alkohol- och drogterapeuter. Under 2016 expanderade Gudbjörg sin verksamhet till Island och började hålla öppna kurser i THE även där.

Behöver du en stunds avkoppling? Lyssna på Pétursdóttirs lugnande visualiseringar här!

Kontakta Gudbjörg på 0735 – 46 50 52 eller maila alla@petursdottir.se

Av redaktionen Kampanj24.se

Skapa förändring i ditt liv med Pétursdóttir!