Hitta rätt fokus i ditt styrelsearbete

Sluta aldrig att utvecklas! Styrelseakademien Västsverige erbjuder utbildningar inom styrelsearbete som främjar professionell utveckling av personer med styrelseuppdrag. Genom att fullfölja en grundutbildning finns möjlighet till ytterligare fördjupning inom området i påbyggnadsutbildningar där du skapar större trygghet i din ledande roll och även certifieras i styrelsearbete.

Utveckla ert styrelsearbete

Styrelseakademien är en rikstäckande ideell förening med totalt 6000 medlemmar och verkar både regionalt och nationellt. Styrelseakademien Västsverige har över 500 medlemmar i Göteborg med omnejd och arbetar för att hjälpa individer och företag i sitt styrelsearbete. Föreningen främjar professionell utveckling av individer i styrelser genom att arbeta inom områdena utbildning, rekrytering och nätverkande.

Årets Styrelseakademi

Visionen är att vara Västsveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Med gedigen kunskap inom styrelsefrågor blev föreningen utsedd till Årets Styrelseakademi 2014.

– Sverigestyrelsen ansåg att vi har medverkat till att stärka varumärket, att vi har påbörjat en utvecklingsresa och flyttat fram positionerna, säger Rigmor Öberg, ordförande i Styrelseakademien Västsverige.

Senast fick föreningen det prestigefyllda uppdraget i att utbilda 600 styrelseledamöter för Göteborgs Stad, ett löpande samarbete som sträcker sig över en fyraårsperiod med start 2015.  Styrelseakademien Västsverige växer årligen och med ansvarsområden som sträcker sig från Kungsbacka, och Tjörn till Lidköping, Mariestad och Alingså med mera finns de representerade i större delen av Västsverige och ökar ständigt i medlemsantal.

Fyra utbildningsnivåer

Utbildningarna finns tillgängliga i fyra olika nivåer och börjar med grundutbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” med huvudsyfte att förstå sitt eget och andras ansvar i en styrelse- eller ledarroll. Grundutbildningen ger framstående kunskap och vägledning för styrning, kontroll, omvärldsbevakning och strategi inom styrelsearbetet.

Ökad insikt i ert styrelsearbete

Efterföljande påbyggnadsutbildning syftar till att komplettera kunskaper och spetsa kompetensen hos individer med intresse i styrelsearbete, oavsett bransch. ”Ökad insikt i styrelsearbetet” berör därför bl.a hur styrelsemedlemmar bör resonera och agera kring strategi, ekonomi och rollen som ordföranden, för att få ett bättre samspel i styrelserummet.

Högre styrelseutbildning samt högre ordförandeutbildning

Den tredje och fjärde nivån är fördjupningskurser i högre styrelseutbildning samt högre ordförandeutbildning. De fokuserar på att utveckla och stärka er styrelse och dig i ordföranderollen. Utbildningarna är något längre än de övriga, då de inkluderar praktisk tillämpning mellan utbildningstillfällena för att maximera resultatet.

Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom hållbarhet

Styrelseakademien kan nu också presentera sitt senaste tillskott i utbildningsutbudet, Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom hållbarhet och hur ett företag kan arbeta och agera med ett hållbart förhållningssätt.

Styrelseakademien Västsveriges lärare har lång erfarenhet från betydande styrelseuppdrag och gedigen kunskap i styrelsefrågor. De är ackrediterade och prövas årligen för att säkerställa en hög nivå på utbildningarna.

Anpassa utbildningen efter ditt företags behov

Utbildningarna är framställda för att passa alla typer av företag och innehåller det som behövs för att arbeta i en styrelse. Förmånen i att skräddarsy en utbildning för sin egen företagsstyrelse finns också. Styrelseakademien Västsverige lyssnar till företagens behov och anpassar därefter utbildningen och utbildningstillfällena och kan då fokusera mer på exempelvis CSR eller ekonomi, som också är centrala delar i utbildningen.

Anmäl er till nästa utbildningstillfälle för grundutbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet”!

Av Redaktionen, Kampanj24.se

Utveckla dig och ditt företag i styrelsefrågor!