Hur du talar är avgörande för publikens engagemang

Hur gör du för att skapa något intressant som triggar till lyssning och engagemang? Retorikexperten Per Furumo kan med några enkla tips vägleda dig till att skapa något mer än bara innehåll. Per använder sin kunskap som sångare i utbildningar inom muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik.

Från scenen till näringslivet

Hur får du din presentation på det vanliga vardagsgrå måndagsmötet att lyfta och övertyga? Per Furumo har en bakgrund som professionell sångare och är van att hantera sin röst och att framträda på ett sätt som triggar åhöraren att vilja lyssna. Sedan flera år förpackar han sin omfattande kunskap från åren på scen till en gedigen utbildning i retorik och muntlig kommunikation. Han agerar även stöd för ledare inför presentationer liksom coachar team att sätta guldkant på sina veckomöten.

Per såg att sången kunde inspirera och utveckla andra typer av presentationer när han fick möjlighet att resa mycket med Sveriges Radio och Konserthuset. Samarbetet med ensemblen sträckte sig över kontinenter och han såg en märkbar skillnad i hur självklart och självsäkert människor framträdde på andra platser än i Norden. Det handlar om att förstärka sitt uttryck på scen, oavsett typ av presentation.

– Det handlar om samma grundläggande kommunikation både på scen som på ett möte, säger Per.

Gör dina presentationer levande

I vår nordiska kultur vågar vi i mindre utsträckning se våra presentationer som ett tal eller framträdande. Vår inneboende jantelag gör att vi blir rädda för att det ska kännas överdrivet. Vi reducerar förutsättningarna att effektivt övertyga åhörarna om vi inte uttrycker oss på ett kraftfullt och intressant sätt. Per arbetar för att vi ska våga göra våra presentationer mer retoriskt spännande.

– Tänk på hur du skulle läsa en saga för ett barn – med samma fokus kan du förstärka, levandegöra och förbättra dina presentationer, utan att det blir överdrivet. Jag har aldrig stött på en nordbo där det blivit överspel, säger Per.

Per Furumo levererar nycklarna som låser upp ett mer levande sätt att berätta. Medvetenhet kring röst, artikulation, tempo och pausering är exempel på sådant som faller sig mer naturligt för den som arbetar med sceniska framträdanden, än för den generella nordiske chefen och andra medarbetare.

– Att skapa ett intressant uttryck och ha god tajming är självklart för skådespelare och artister, men det handlar egentligen om samma faktorer när vi gör presentationer eller andra anföranden, säger Per.

Glöm inte ditt kroppsspråk!

Per intresserar sig också för modern forskning om kommunikation. Med utgångspunkt i medicinska rön om människan som biologisk varelse försöker man definiera vad som triggar en mottagare till intensivt och engagerat lyssnande. Forskningen visar att vad vi säger är viktigt, men hur vi säger det kan direkt avgörande för reaktionerna och genomslaget som det får.

Kroppsspråk, icke-verbal kommunikation och hur vi använder vår röst är något som vi instinktivt känner till. I den professionella talarsituationen är det dock någonting som vi ofta neutraliserar. Många som arbetar med att lära ut presentationsteknik utgår ifrån den klassiska retoriken, men lyfter också vikten av engagemang och närvaro.

– Enligt min mening talas det dock för sällan om de underliggande faktorer som rent tekniskt kan skapa engagemang. Om du till exempel spelar på ”artikulationssträngen” påverkar du inte bara mottagaren utan i slutändan också dig själv. ”Fake it ’til you make it” som man säger inom hjärnforskningen. Oavsett dagsform ska du kunna agera för att skapa egangemang, menar Per.

Tre tips för en lyckad presentationPer Furumo

Per utbildar inom muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik och verksamhetens erbjuder workshops, inspirerande föreläsningar och enskilda konsultationer. Per har stora samarbetspartners i bland annat Scania, Karolinska Institutet, Fortum och Ica. Ofta handlar det om ledningsgrupper, men även andra nivåer finns representerade.

Tre enkla men viktiga tips som Per delar med sig av är att ställa många frågor till publiken, att våga pausera i sitt anförande samt att inte ha för bråttom.

– Som mottagare älskar vi att känna oss tilltalade och bekräftade. Pauserna och tystnaden är också en viktig del av dramaturgin. De skapar en förväntan som vi ofta snuvar mottagaren på annars. Ingenting slår heller det lugna beteendet, att inte ha bråttom även om det är ont om tid. Jag brukar säga att man ska segla som en svan över vattenytan, om än fötterna paddlar på som bara den! Den som tar det lugnt visar att hon eller han äger situationen, menar Per.

Hur talar du? Få mer tips om hur du kan förbättra dina presentationer här!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Når du fram med full effekt?