Koncentrera er på er affärsidé och lämna papperna till oss

Gothia Redovisning är ett fristående bolag men har ett nära samarbete med Gothia Revision. Bolaget startade i september 2013 och arbetar renodlat med redovisning. Syftet är att tillhandahålla tjänster inom redovisning, såsom bokslut, deklarationer och årsredovisningar – allt förutom revision. Regelverket säger att revision och redovisning ska skiljas, vilket är naturligt då revision sker externt medan redovisningen sköts löpande inom bolaget. 

Ert företags förlängda arm

maritachristian

Gothia Redovisning består av redovisningskonsulterna Christian Larsson och Marita Allgöwer, som tidigare även arbetat på Gothia Revision. Marita är auktoriserad redovisningskonsult och de båda är anslutna till SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Tillsammans förser de företag med de dagliga administrativa pappersarbetet som behövs för att fungera; bokföring, årsredovisningar, inkomstdeklarationer samt momsredovisning och arbetsgivardeklarationer. Genom att agera den förlängda armen tar de över den administrativa rollen som kan vara något främmande för många.

– Det vanligaste är att vi hjälper företag med bokföring och bokslut. Men vi kan naturligtvis även hjälpa till med faktureringar eller liknande tjänster om det är önskvärt, säger Marita.

Lämna bort pappersarbetet

Det aktiva arbetet med redovisning från företagens sida kan se olika ut beroende på företagets storlek. Ett större företag har ofta själva en avdelning som arbetar med löpande bokföring. I de fall som företag själva gör sin bokföring kan Gothia Redovisning erbjuda den slutgiltiga tjänsten, alltså bokslut och deklarationer. Kunden är alltid i centrum hos Gothia Redovisning, och deras tjänster är alltid anpassade efter behov.

– En del vill inte se papper och ger över allt till oss för att de ska kunna fokusera på det som de är bäst på och frigöra tid för att utveckla deras affärsidé, menar Christian.

Många ägare passar även på att lämna in sin privata deklaration för granskning samtidigt, till exempel vid tillfällen då de har gjort en större affär såsom en fastighetsförsäljning eller liknande.

Kontinuerliga utbildningar för utökad kompetens

För att hålla sig ajour med lagar, regler, förändringar och nyheter genomför både Christian och Marita fortbildningar. Som ansluten medlem till SRF har de vissa krav som måste uppfyllas, exempelvis att de måste genomföra 20 utbildningstimmar om året. De senaste utbildningarna som Christian och Marita genomfört är de nya bokslutsregelverken K2 och K3 samt kontinuerliga skatteutbildningar.

– Förändringar sker hela tiden, ibland är det mindre och ibland större nyheter. Men det är självklart alltid viktigt att hålla oss uppdaterade för att kunna bistå med kompetensen till våra kunder, avslutar Marita.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver ni hjälp med er redovisning?