Låt barnen läsa på talets och upplevelsens grund

I dag har 5-8% av Sveriges befolkning dyslexi, på Nya Zeeland finns endast 0,8% diagnostiserade fall. Lena von Sydow åkte under sent 90-tal till Nya Zeeland för att ta reda på hur de arbetar med läsinlärning och hanterar lässvårigheter. Resultatet som framgick var att de arbetar efter att lära sig läsa på talets och upplevelsens grund, vilket Lena valt att förkorta till LTUG och ta med sig tillbaka till Sverige.

LTUG – Läsa på Talets och Upplevelsens Grund

Lena, som arbetat som grundskolelärare under många år, tog med sig sina lärdomar hem till Sverige och utvecklade LTUG, en modell som hon framtagit efter hur läsinlärningen gjordes på Nya Zeeland. LTUG riktar sig till lärare i grundskolan och de som använt sig av metoden har visat på slående resultat. Metoden är även passande för de som inte har svenska som modersmål. För att kunna implementera detta arbetssätt, behövs ett antal olika böcker då barnen blir uppdelade i olika läsgrupper, direkt kopplade till barnens individuella läsfärdigheter och förutsättningar.

– Det hela handlar om att läsa böcker som är anpassade till barnens läsnivå, förklarar Lena.

Med inspiration från Nya Zeeland

Syftet är att låta barnen få uppleva och läsa böcker som är anpassade till deras nivå och som de kan bli nyfikna på genom bilder och berättelser. Detta i sin tur främjar läsglädje hos barnen. På Nya Zeeland börjar man skolan den dagen de fyller fem, och introduceras därför tidigt till att läsa böcker, vilket bevisligen ger en god språkträning och berikar ordförrådet. En god läsutveckling är betydande för barnets skolgång, både resultatmässigt men också i självförtroende och självkänsla. När man använder sig av metoden i sin utbildning delas barnen in i grupper om fem, uppdelade efter vilken nivå deras läskunnighet ligger på. Ett bibliotek av olika böcker är därför att föredra för att uppnå den mest effektiva lästräningen.

ltug

Var med och främja barns läsutveckling

Som läspartner finns du till hands för barn och ungdomars läsutveckling. Syftet är att hitta passande och individuella strategier för självständig läsning och öka självförtroendet. Hos LTUG och Lena von Sydow får du under två dagar en intensiv utbildning i att bli läspartner och följa med på barnens resa mot att bli läskunniga. Under utbildningen tittar ni på olika texter och sorterar böcker efter olika nivåer. Därtill diskuterar ni strategier för att få barnen att läsa mer och framförallt att läsa mer anpassat till sin egen nivå. Kontakten och relationen mellan barn och läspartnern blir alltid väldigt fin.

Vill du bli läspartner?

Som läspartner finns du vid barnens sida under 10 veckor, med tre pass i veckan om 15 minuter.

– Barnet behöver en naturlig paus i sitt lärande, varför tidsbegränsningen är på 10 veckor. De ska känna att de blivit bättre och lärt sig något under dessa veckor, säger Lena.

Läspartner är en modell hämtad från Bradford, England och är ett komplement till läsutvecklingen i klasser från årskurs 3 till första ring i gymnasiet, som ej nått målet i läsningen eller hör till genomsnittet i sin klass och som behöver utveckla sin läsförståelse. Utbildningen till läspartner riktar sig både till föräldrar som vill vara mer tillgänglig vid sitt barns läsutveckling men också till personal på skola som inte är lärare men som exempelvis arbetar som elevassistent, fritidsledare, skolsköterska, bibliotekarie eller som vaktmästare och som vill finnas tillhands för barnen på sin skola.

Kontakta lena på lena@vonsydowsweden.se eller ring på telefonnummer 070-605 84 63.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Använd er av LTUG i er klass!

Vill du bli läspartner?