Låt hästen styra dig i rätt riktning

Hur kan du träna ditt ledarskap med hjälp av en häst? Hästen är ett flyktdjur och har överlevt genom att läsa av sin omgivning. Därför är de experter på att läsa av även oss människor – hästen är en 600 kg lögndetektor som reagerar på om du är tydlig i din kommunikation.  Med H.A.L.T ® Horse Assisted Leadership Training,  får du en 360graders analys med tydlig och ärlig feedback.

H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training

H.A.L.T® – Horse Assisted Leadership Training är den metod som är mest unik och utmärkande av de metoder EPS Human Invest använder i sina individ-, grupp och ledarutbildningar. Att använda hästen för att utveckla ledarskap har funnits i USA och stora delar av Europa länge men är fortfarande en relativt nytt i Sverige. Deltagarna får med hjälp av hästar lära och utvecklar sig själva.

Metoden visar deltagarna på vikten av att vara tydliga i sin kommunikation med hästen, något som lätt kan avspeglas till verkligheten där kommunikationen mellan människor nästan alltid kan förbättras. I övningarna med hästarna får deltagarna feedback i en 360 graders analys – feedback från hästen, från handledaren, från sig själva och från de övriga deltagarna.

Ärlig feedback från hästen

Hästarna ger en oförfalskad feedback och reagerar direkt på ditt sätt att kommunicera, de har ingen dold agenda och visar tydligt vad de tycker om ditt sätt att leda. På grund av detta är det viktigt att vara klar och tydlig i sin kommunikation med dem. En dag eller två med H.A.L.T®  innebär ofta att deltagarna får en aha-upplevelse, samt många konkreta verktyg att fortsätta jobba med för sitt personliga ledarskap.

Trots att många har en stor respekt för hästen och kanske till och med är rädda förstår deltagarna snart hur vänliga, själfulla och nyfikna hästarna är och att de tillåter deltagarna att öva om och om igen på sina utvecklingsmöjligheter.

– Eftersom hästarna är ett flyktdjur och experter på att läsa av omgivningen märker de också av det vi  människor ”läcker”, vi läcker det vi tänker men vi tror inte att det märks, säger Eva och förklarar vidare att våra tankar förmedlas i personers inställning och beteende.

 Att leda på distans

EPS Human Invests program H.A.L.T® består både av praktiska övningar med hästarna och beprövade kommunikations-, ledarskaps-, och grupputvecklingsteorier. Metoden har visat goda resultat och kan  användas i alla olika typer av processer där utveckling och kommunikation står i fokus. Något som är väldigt aktuellt just nu i näringslivet är att leda på distans – där kan man med fördel ta hästarna till hjälp för att simulera vad som händer med kommunikationen i ett distansledarskap.

Uppdragen genomförs i en för de flesta annorlunda miljö där flertalet av deltagarna befinner sig utanför sin komfortzon, där konferensrummet växlas med stallet och manegen. Övningarna kan bestå i att leda en häst med eller utan hjälpmedel, individuellt eller som grupp, genom olika hinder och banor. Eva är tydlig med att ingen hästvana krävs  – alla övningar görs från marken.

eps_horse_media_news

Verksamhetsutveckling genom människor

EPS Human Invest AB grundades år 2000 av Eva P Svensson som har lång erfarenhet inom personalutveckling och management. Eva arbetar för att skapa långsiktigt välmående och livsbejakande företag och organisationer.

EPS Human Invest

Namnet EPS Human Invest kom till från att Eva vill se människor som en investering och inte som en kostnad i bokföringsmässiga termer. En organisation som är livsbejakande och positiv är en välmående organisation, och där människor trivs, går också affärerna bra. Det finns en långsiktighet i att tänka på det sättet.

– Arbetslivet idag är så komplext att det inte kan ligga bara på chefernas bord och axlar att föra organisationen framåt, det måste alla vara med och bidra till. Det är viktigt att fånga och använda den potential som finns inom hela organisationen, idag finns ett stort slöseri av underutnyttjad kompetens av medarbetarna i de flesta företag, säger Eva

Att skapa ett ledarskap som i sin tur skapar hälsosamma organisationer. Ett ledarskap som möjliggör att fler kan leda – att vi skapar medledare.

Anpassningsbara möten

För att anpassa varje utvecklingsinsats till respektive företag gör EPS Human Invest alltid en utförlig analys av företaget innan påbörjat uppdrag.

– Jag träffar uppdragsgivaren och intervjuar deltagarna. Det kan handla om vad de ser som stora utmaningar i organisationen, vad som fungerar bra och mindre bra, hur de jobbar enskilt och hur samarbetet ser ut i gruppen, förklarar Eva. Om det är en grupputvecklingsinsats kan den med fördel kombineras med en mätning enligt Susan Wheelan’s instrument GDQ som visar i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig på sin väg mot ett High Performance Team och vad som behöver göras för att utveckla gruppen vidare. Kombinerat med H.A.L.T ®ger det ett fantastiskt resultat.

Hör av dig till Ewa för mer information på eva@epshumaninvest.se!