Ledarskap, medvetenhet och kommunikation är grunden till ett effektivt arbete

Kerstin Weibull Lundberg arbetar med ledarskaps- och teamträning där hon involverar hästar i en del av processen för att på ett kreativt sätt förklara för deltagarna vad som händer och varför. De ger en omedelbar och verklighetsbaserad feedback som är överlägsen traditionell individ-, grupp- och ledarutveckling.  Det handlar om att höja medvetandenivån om vilka signaler du skickar ut och tar emot, för att inse att de flesta beslut tas på emotionella grunder, och inte endast med hjärnan.

Ett ordentligt uppvaknande till ett levande ledarskap

3falls Coaching och Horse Power & Natural LeadershipTM startade för 11 år sedan. Kerstin har tidigare arbetat som managementkonsult, och varit både chef och ledare i näringslivet. Kerstin upptäckte själv att hon aldrig var närvarande i sitt egna liv. Efter insikt från en incident med en av hennes egna hästar förstod hon att det var nog. Ett så kallat uppvaknande som ledde till ett mer levande ledarskap.

– Jag var oerhört driven, och skapade resultat genom att ”pusha” saker, alla i min omgivning, mina medarbetare och mig själv framåt hela tiden. Mina egna hästar talade om för mig att jag inte kunde fortsätta leva på detta sätt. Jag förstod också i den stunden att hästen är en fantastisk coach, säger Kerstin.

Efter att ha sökt i sina nätverk fann Kerstin några få utbildare i världen som arbetade med att utveckla både individer och företag med hjälp av hästar, och då fanns än så länge ingen utbildare i Sverige. Kerstin utbildade sig i Tyskland och tog sedan med sig metodiken där hästen är läraren och coachen i den mänskliga utvecklingsprocessen hem till Sverige

– Hästen effektiviserar utvecklingsprocessen enormt, som en katalysator och motivator, det är ett upplevelsebaserat lärande och går att omsätta direkt till värdefulla verktyg som du kan använda på ditt arbete, förklarar Kerstin.

ALIVE

Många unga människor tycker att ledarskap är en tung börda, 3Falls Coaching vill slå sönder myten om ledarskap. På ett snabbt och effektivt sätt utvecklar de både människor och ledare. Utbildningarna inom ledarskap är uppbyggda efter ALIVE-metoden. A står för autenticitet i kommunikationen; att möta en häst kräver att du är dig själv då den speglar dig. Hästen reagerar på känslonivå, därför är det viktigt med en inre trygghet. L står för att lyssna; till skillnad från oss människor så har hästen inget ego utan ger direkt feedback utan att gå vilse i sina egna tankar. I står för intentioner; när hästar kommunicerar så görs det med en intention, en avsikt, något som vi människor ibland saknar vilket minskar trovärdigheten i det vi kommunicerar. V står för värderingar; värderingar är en människas kompass, det som kommer inifrån. E står för energi; vi går miste om mycket i vår kommunikation på grund av att vi har svårt att hantera våra känslor.

Bli en ledare som gör skillnad!
Vill du utveckla ditt ledarskap eller team med den upplevelsebaserade ALIVE-metodiken? Mer information om ALIVE- kurser finns här!

Ledarskapsträning, teamträning och autentisk kommunikation

3falls Coaching delar upp sina utbildningar i tre segment; ledarskapsträning, teamträning och autentisk kommunikation – det coachande ledarskapet. Vid ledarskapsträningen lär du dig att förstå ditt personliga ledarskap och skapar en förbättrad förmåga att kommunicera, fatta beslut och arbeta i team samt skapar en ökad medvetenhet om både dig själv och om andra.

Vid teamträningen är målet att skapa ett effektivt team, något som görs genom att öka deltagarna medvetenhet om sig själv, andra och sammanhanget som teamet verkar i. Under utbildningen får ni arbeta efter olika utmaningar med uppsatta syften och mål och kan då på ett tydligt sätt se vad som fungerar och vad som inte fungerar, i och med att blanda in hästar i processen, som ger en direkt feedback på era handlingar.

Utbildningen i autentisk kommunikation syftar till att skapa hållbara resultat för dig och din organisation, som är så viktigt i den föränderliga värld vi lever i. Ni arbetar utifrån era egna värdering, men influeras av nya sätt att tänka kring dem när ni möter hästen. Du utmanas till att tänka efter vad avsikt och intention är med det du gör. Syftet är att du som ledare ska bli autentisk i din kommunikation och utveckla ett coachande ledarskap.

Vill du bli samarbetspartner med Kerstin och utveckla ledarskapet hos människor? 3falls Coaching håller genom 3falls Horse Assisted Education Sweden utbildning i att utbilda andra med hjälp av hästar. Läs mer här!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Bli medveten om dig själv och hur du kommunicerar!