Locka fram din inneboende kraft med hjälp av coaching

Står du inför ett jobbigt vägval i livet? Låt Pratbyrån hjälpa dig på rätt väg

Coaching är ett sätt att göra dig medveten om det du egentligen vill men som är svårt att ensam komma fram till. Genom frågor, övningar och visualiseringar börjar du reflektera på nya sätt att se på din situation,vilket leder dig närmare en lösning som är mer din egen och inte vad alla runt dig tycker att du ska göra.

– Vi får ju råd och synpunkter från vänner och bekanta hela tiden och det kan vara svårt att reda i detta. Hos Pratbyrån får du tid och rum att komma fram till det som är viktigt för dig, utan råd, säger Eva. 

Certifierad coach, legitimerad psykolog och yogalärare

Pratbyrån startade 2009 av Eva Skoglund, leg. psykolog, certifierad coach enligt ICF, och yogalärare. Fokus i företaget ligger på coaching men Eva ser mycket positivt i att ha sin psykologiska kunskap med sig in i samtalet. Evas intresse för yoga har lärt henne att med ödmjukhet se helheten i de personer hon möter vilket har ökat hennes närvaro och skapar en stabil bas i hennes arbete.

– En del klienter ser det som en trygghet att jag är legitimerad psykolog, eftersom det kan komma upp lite svåra eller tunga saker i samtalen, säger Eva.

Din inneboende kraft

Grunden i coaching är att formulera ditt mål och att få stöttning och hjälp i processen att ta sig dit. Under den första delen av processen görs en coachöverenskommelse som inkluderar mål, arbetsprocess, antal samtal och kostnad. Under samtalens gång ökar medvetenheten om vad du egentligen vill. Du kommer bort från ditt inre grubblande. När du hör dig själv säga saker högt ökar din insikt om vad du egentligen tycker och vill, och det är det som gör att du går framåt. Eva belyser och förstärker det du redan vet och har inom dig. Med coachingens hjälp blir du medveten om vad du vill göra, hur du vill gör det och när du vill göra det. Du gör dig av med gamla mönster som hindrat dig fram till nu. Eva berättar till exempel att många klienter har svårt att säga nej och vill ändra på det.

– Ett av verktygen kan då vara att dämpa impulsen att omedelbart svara ja, och att be om betänketid för att hinna reflektera på vad du egentligen vill, innan du svarar, förklarar Eva.

Det man övar på kan väcka känslor och tankar man inte är riktigt beredd på och därför är det positivt att regelbundet ha samtal med sin coach under denna tid. Det kan kännas skönt att komma så ofta som en gång i veckan när processen är som mest intensiv.

– Coaching är ett humanistiskt sätt att se på människor och handlar om att plocka fram det som personen redan har, sin inneboende kraft, säger Eva.

Vikten av ett coachande förhållningssätt som ledare

Ett coachande ledarskap som chef gör det lättare att skapa en trivsam arbetsplats med motiverade medarbetare. Pratbyrån erbjuder företagsanpassade utbildningar inom coachande ledarskap med förhållningssätt, kommunikation och konflikthantering, både för enskilda chefer och för arbetsgruppen. Genom att stärka både gruppen och individen i att arbeta mot mål, lyssna aktivt på varandra och samtala på ett sätt som skapar intresse och kontakt, förbättras kommunikationen mellan kollegorna, vilket påverkar resultatet positivt.

– En del företag vill ha kortare föredrag på en halv eller hel dag, vilket jag gärna står till tjänst med. Det brukar vara uppskattat, säger Eva.

Till Pratbyrån kommer man för att prata om viktiga saker

Evas vision är att se de människor hon möter och att stötta dem i den förändring de vill göra i sina liv. Det är det mest meningsfulla hon vet. Att få följa en persons eller organisations utveckling är det som driver Pratbyrån.

– Det är därför man väljer att komma till mig, avslutar Eva.

 

Av redaktionen, Kampanj24.se

Boka din kostnadsfria konsultation på Pratbyrån redan idag!