Med Hantverksakademins YH-utbildning får hantverkslärlingar jobb

Hantverksakademin finner vi den populära YH-utbildningen i traditionella hantverk. Med dess lärlingsmodell föryngras och moderniseras Sveriges hantverkskår

– Det finns ett skriande behov av hantverkare med expertkunskap och dessutom av lärare i praktiska ämnen. Lärlingsutbildningen är en bra väg till hantverksyrket, säger Bengt Johansson Mångberg, rektor.

Hantverksakademin utvecklar traditionella hantverksyrken

Hantverksakademin utbildar hantverkare genom nischade, moderna lärlingsutbildningar som kombinerar yrkesförberedande praktikplatser med teorilektioner under yrkeshögskolans flagga. De hantverksyrken som lärs ut på Hantverksakademin är nischade sådana, allt från guldsmed och modist till attributmakare och glasblåsare.

Tidigare år har tapetserare och konditor varit de yrken som stuckit ut, men mer än sextio yrken är öppna för ansökan inför höstantagningen 2017. Andra exempel på hantverksyrken som de utbildar till är dekormålare, skomakare, möbelrenoverare, smed och skräddare. Se hela listan på hantverksyrken.

Vad menar ni med en ”modern lärlingsutbildning”?

– Vi var pionjärer med den här utbildningsformen på sent 80-tal, då hade det inte funnits sådana på länge. Stockholms hantverksförening är den organisation som står bakom Hantverksakademin. Utbildningen är en del i deras arbete att föryngra och utveckla hantverken. Man vill värna om hantverkskunskapens fortlevnad. Både traditionella hantverk men också nya verktyg och moderna inslag, berättar rektor Bengt Johansson Mångberg, som själv är skräddarmästare.

Vilka brukar söka till utbildningen?

–Det är bl.a. personer som vill lämna sitt gamla yrke och satsa på ett hantverk i stället, men de flesta kommer med en grundutbildning från gymnasiet, från folkhögskola eller från kurser inom något studieförbund.

hantverksakademin_yh_kampanj

Lärlingsutbildning med förberedelse för yrkeslivet

Under utbildningen är man på plats på skolan en dag i veckan. Resterande tid består av praktik på en arbetsplats med handledare. Själva yrkesutbildningen sker helt och hållet i verkstaden. På teorilektionerna läser man ämnen som är starkt kopplade till yrket, såsom företagande inom hantverk, juridik för hantverkare, yrkeshistoria och estetisk kurs med design. Lektionerna förbereder bland annat för att kunna driva en egen firma efter avslutad utbildning.

– Nästan alla fortsätter inom yrket efter utbildningen, de har bestämt sig för att genomföra lärlingsperioden och jobba med sitt hantverk. På lärlingsplatsen finns ibland också möjlighet till att fortsätta jobba på samma arbetsplats efter utbildningen.

Hur väljer ni ut lärlingsplatserna till eleverna?

– Vi har byggt upp ett kontaktnät med hantverkare som vi litar på, som klarar att vara handledare med den yrkeskunskap som krävs och förståelse för tiden och ansvaret som det innebär att ha en lärling. En del gamla elever som själva gått utbildningen återvänder också som handledare. Vi har också tidigare lärlingar i ledningsgruppen, vilket självklart är bra eftersom de vet vad som behövs och ska förmedlas.

Förkunskaper och behörighet till YH-utbildning i hantverk

Om man inte har så god studievana kan teorilektionerna vara lite utmanande, men Hantverksakademin anpassar alltid innehållet till gruppen och de yrken som är närvarande. Teoriundervisningen sker i lokaler som Hantverksakademin delar med Stockholms Hantverksförening i centrala Stockholm.

Vilka förkunskaper krävs för att kunna söka till utbildningen?

– Eftersom man ska kunna delta i produktionen på praktikplatserna, kan man inte vara en komplett nybörjare, men förkunskapskraven varierar mellan yrkena. Flera saker spelar roll när vi går igenom ansökningarna, förutom personens kompetens tar vi också in lämpliga praktikplatser i beräkningen.

Ansökan inför hösten öppnas i slutet av januari och är öppen till slutet av april. För att söka behöver du grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier och vissa förkunskaper i yrket. Varje ansökan behandlas utifrån meriter och förutsättningarna att tillgodogöra sig lärlingsutbildningen.

– Det är självklart spännande om någon söker ett ovanligt hantverksyrke men det viktigaste är att hålla en hög nivå. Om det kommer in flera kvalificerade ansökningar till exempelvis sadelmakare eller rammakare tar vi in alla vi har lärlingsplatser till, avslutar Bengt.