Nu är det här – det förenklade sättet att utföra er egenkontroll på

Hur kontrollerar ni livsmedel i ert företag? ALcontrol har utvecklat tjänsten Livsmedelsanalys som verkar för att förenkla egenkontrollen av livsmedel, och är den största och mest använda webshopen för livsmedelsprover i Sverige. ALcontrol verkar inom området livsmedel för att säkra kvaliteten så att slutkonsumenten ska kunna lita på att maten är kontrollerad och säker. 

Säkerställ kvaliteten i er livsmedelsproduktion

Livsmedelsanalys är en heltäckande tjänst som verkar för att säkerställa kvaliteten i livsmedelsproduktion-  och hantering. Det är en lättanvänd tjänst som är anpassad för dig som producerar och hanterar livsmedel.

Enkelheten ligger i att ALcontrol levererar ett helhetstänk i sin tjänst där alla provtagningsmaterial skickas till kunden, tillsammans med en kylväska och kylklampar för leverans av produkterna. Processen görs på livsmedelanalys.se, vilket också underlättar i snabb- och lättåtkomlighet. Där finns det utförlig information kring de olika stegen och hur förloppet rent praktiskt går till.

Kontrollera era livsmedel på egen hand

En egenkontroll innebär att livsmedel skickas till laboratorier för att analyseras och där det säkerställs att produkterna inte innehåller några olämpliga bakterier. Egenkontrollen inkluderar även bland annat personalhygien, mottagningskontroll av råvaror, lämpliga produktionsflöden, temperaturkontroller vid tillagning, varmhållning, nedkylning och kylförvaring.

Som en del av egenkontrollen skickar företag in livsmedelsprover för analys där det säkerställs att egenkontrollen fungerar, ett godkänt resultat blir sedan ett kvitto på det.

– Vi har endast ackrediterade laboratorier och är proffs inom vårt område i minsta lilla detalj, säger Marie Olofsson, försäljningschef på livsmedelsavdelningen av ALcontrol.

De prover som beställs via livsmedelsanalys.se kan lämnas in på något av de 29 inlämningsställen i landet från Umeå i norr till Malmö i söder alternativt på närmsta postombud. Laboratoriet skickar sedan ett analyssvar efter en till två veckor beroende på val av analyser, fortsätter hon.

Är ni godkända?

Resultatet granskas och presenteras utifrån tre gränsvärden; tillfredsställande, godtagbart och otillfredsställande. Tillfredsställande innebär att proverna är godkända, godtagbart betyder att testet har överskridit en godkänd nivå och behöver förbättras medan otillfredsställande betyder att produkterna kan vara skadliga och är osäkra.

Om ett fel i livsmedelsprodukterna uppkommer ska en handlingsplan finnas för att eliminera de skadliga bakterierna från produkterna. ALcontrol kan då agera bollplank med sina kunder för att komma med passande lösningar. Efter åtgärder har utförts ska en ny kontroll ske för att verifiera att resultatet är tillfredsställande.

Problemen med bakterier kan uppstå vid exempelvis tillagning, nedkylning eller vid felaktig värme vid varmhållning och hållregler för detta ska finnas registrerade i en så kallad faroanalys. Det kan vara svårt för verksamheter att alltid ha full kontroll, vilken kan medföra olämpliga bakterier i livsmedelsprodukterna.

Salmonella- och listeriabakterier

Salmonella- och listeriabakterier är bakterier som kan förekomma i många olika typer av livsmedelsprodukter, såväl råa som tillagade, och som kan vara direkt skadliga för människan och i värsta fall leda till dödsfall.

– Det finns självfallet andra bakterier som förstör maten men dessa två är bland de bakterier som kan vara direkt hälsofarliga om man får i sig dem, säger Marie.

 

Av redaktionen, Kampanj24.se

Ta hjälp av ALcontrol och eliminera bakterier i ert livsmedel!