Personlig utveckling med tydliga målsättningar

Barbro Eriksson arbetar med personlig utveckling genom att komma i kontakt och använda sig av sin inre röst som vägledning. Det mest väsentliga för sin personliga utveckling är att våga gå in på djupet i sig själv för att se och förstå vad som stoppar en. Med hjälp av hennes kunskap och vilja att hjälpa andra har hon lyckats få människor att sluta stampa och istället komma vidare i sitt liv.

Medium, healer och handledare och Mbit coach

Vad är det jag varit med om som gjort att jag har det beteende jag har i dag? Detta är grunden till varför klienterna söker hjälp hos Barbro, som arbetar som medium, healer och handledare i sorgbearbetning. Utbildad till Mbit coach där hon jobbar med våra tre hjärnor. Hon hjälper dig med vägledning, healing, meditation, personlig och medial utveckling samt erbjuder kurser i sorgbearbetning. Kurserna är både kortare och längre men är alla långsiktiga och med tydliga målsättningar.

Sorgbearbetning kan bland annat innebära att lära sig bearbeta och förlösa smärtan av alla de förluster vi är med om genom livet. Vare sig det är dödsfall, separation eller annan förlust som har orsakat den känslomässiga sorgen. Kurserna finns både i gruppform och som individuellt program. Målet är att du ska få den kunskap och de verktyg du behöver kring din sorg för att kunna leva livet fullt ut.

Exempel från verkligheten

Under åren har Barbro arbetat med personer som behövt hjälp att komma vidare i sitt liv, bland annat genom individuella samtal och mediala sittningar kombinerat med olika typer av övningar. Ett exempel på detta är när Barbro hjälpte en kvinna i 50-års åldern som länge haft svårt att hantera relationer. Allt började med samtal och vägledning som övergick till att bli ett mer långsiktigt och aktivt arbete. Kvinnan har regelbundet gått hos Barbro för individuella samtal. Därtill har de aktivt arbetat tillsammans med en mer avancerad form av meditation där de gått djupare in och ner i det förflutna.

– Det undermedvetna kommer då fram och berättar vad man varit med om, det blev ett uppvaknande för min klient, förklarar Barbro. Istället för att jag berättar vad du varit med om och hur det påverkat dig så gör ditt undermedvetna det istället.

Under samtalen går man in på djupet och pratar om vad som stoppar dig och varför du inte kommer över vissa hinder, eller som i den beskrivna kvinnans fall; varför får jag inte en relation att fungera? Här diskuteras det primära till varför du inte kommer vidare och liknar till viss del coaching. Eftersom Barbro har tillgång till sin mediala sida kommer man åt djupare information och klienten kan också känna sitt inre på ett annat sätt än vad man gör vid vanlig coaching.

Kvinnan har även gått kurser i personlig och medial utveckling hos Barbro. I den mediala delen gör du övningar för att växa personligen och är därför sammankopplade till varandra.

Så gick det sedan

Efter 2,5 år har kvinnan genomgått en otrolig personlig utveckling och fått med sig verktyg och redskap för att kunna hantera sina bekymmer och motstridigheter som hon tidigare haft problem med. Verktygslådan har fyllts på under resans gång och innehåller bland annat att hitta en balansering och centrering i sig själv som innebär att inte lyssna på alla andra, att undvika energitjuvar eller att våga lyssna på sig själv. Resultatet har också inneburit en förståelse och kunskap för hur hon ska komma vidare och ta ansvar för sitt eget liv.

– Hon har lärt sig att det bara är hon själv som kan påverka genom att lyssna på sig själv och inte på alla andra. Hon har också tagit tag i sitt bagage, tagit av sig offerkoftan och hittat sin egna personliga identitet, förklarar Barbro om resultatet efter åren som de arbetat tillsammans.

I dag går hon fortfarande på individuella samtal, men betydligt glesare än innan. Däremot har hon funnit ro i meditationen, som hon fortfarande utövar en gång i veckan.

Känner du igen dig i kvinnans scenario? Missa inte höstens kursstarter där du får hjälp att hantera dina bekymmer och utveckla dig både personligt och medialt:
1- årig kurs i personlig medial utveckling 28/10 2016
Grundkurs i personlig medial utveckling  21/10
Fortsättningskurs i personlig medial utveckling 7/10.
Sorgkurs startas efter behov under hösten 2016
Alla kurserna hålls vid fler tillfällen, läs mer på hemsidan eller ta kontakt med Barbro på telefon 070-442 25 96 eller skicka ett mail till info@barbroeriksson.se

Av redaktionen, Kampanj24.se

Personlig och medial utveckling