POCKET teater & utveckling AB – interaktiv teater för ett bättre arbetsliv

Ett enklare, roligare och snabbare sätt att ta tempen på organisationen och som hjälper företag i dagens alltmer stressade och utmanande arbetsliv. POCKET har funnits i över 30 år och var först med att använda interaktiv teater som utvecklingsmetod i arbetslivet.  En unik pedagogik som kombinerar teaterns igenkänning med processledning och samtalsmetodik.

Skapa engagemang, väck känslor och stärk företagskulturen

Interaktiv teater är ett sätt att skapa engagemang och stärka kommunikationen på en arbetsplats. POCKET arbetar främst med interaktiv teater men också med rollspelsträning, kropps-och röstmedvetenhet samt olika former av dialogseminarier. Sedan 1981 har de med hjälp av sin kunskap och erfarenhet inom pedagogik och psykologi skapat engagemang, väckt känslor och stärkt företagskulturen på arbetsplatser.

En utbildningsdag inleds oftast med några scener där deltagarna får lära känna rollfigurerna och temats konflikt. När handlingen står på sin spets vänder sig rollfigurerna ut till publiken och ber om råd och hjälp. Deltagarna får diskutera och komma med förslag till att lösa de uppkomna situationerna. Förslagen provas på scenen och tillsammans undersöks varför rollfigurerna agerar som de gör. Att med egna ögon se olika improviserade lösningar på ett och samma dilemma skapar både igenkännande skratt och verklig insikt. Föreställningen tar upp olika scenarion utifrån ett specifikt tema som är framtaget tillsammans med företaget, exempelvis värderingar, coaching, personcentrerad vård eller bemötande.

Hur hjälper interaktiv teater ert företag?

Hur kan interaktiv teater och rollspel bidra till en förbättrad företagskultur?

– Nyligen arbetade vi med en förvaltning i en kommun där vi träffade samtliga medarbetare på olika nivåer, berättar Åsa Lundgren, en av ägarna till POCKET. Det gav upphov till en gemensam upplevelse som man senare i arbetsgrupperna fick material att jobba vidare med.

Ett annat exempel är när de spelade för vårdpersonal inom ett landsting och spelet fick ett sådant genomslag att organisationen i flera år senare refererade till föreställningen i liknande sammanhang ”Vi ska inte göra en Harry” blev ett gemensamt begrepp i företagskulturen.

Vad är unikt med POCKET?       

-Det är vår enorma erfarenhet. Vi har arbetat i så många år med många olika uppdrag och har en stor bredd i vår verksamhet. Vi har gedigen kunskap kring kommunikation, gruppdynamik och hur man skapar goda arbetsplatser. Genom metoder som dialogcafe, rollspel och workshops arbetar vi med de aktuella teman som vi skräddarsyr tillsammans med kunden, avslutar Åsa.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Stärk er företagskultur och lös problem genom att förstå hur ert företag fungerar!