Polhage & Lundberg: ”Coachande förhållningssätt förbättrar resultat och relationer”

En positiv människosyn, ett konstruktivt sätt att bemöta medarbetare och en metod för att skapa en utvecklingsinriktad kommunikation: vad kan det coachande förhållningssättet göra för er?

Coaching med målsättande samtal är effektivt för enskilda personer som vill nå högre resultat, men visste du att ett coachande förhållningssätt kan implementeras för att stötta hela organisationen?

– Coaching är ett sätt att bemöta människor, det är inte bara en teknik utan en positiv människosyn som får människor att växa! säger Maria Polhage, beteendevetare och utbildare i coachande förhållningssätt.

Polhage & Lundberg tränar organisationer i det coachande förhållningssättet

Coaching är idag ett vedertaget sätt att utveckla och stötta enskilda personer – kanske framför allt ledare – genom samtal, målsättning och att ha ett bollplank som lyssnar. Maria Polhage stötte på metoden när hon studerade beteendevetenskap för mer än tio år sedan:

– Till en början var jag skeptisk; är det här bara en trend, är det bara flummigt? Men jag skrev en uppsats på universitetet om coaching och kom fram till att det är ett förhållningssätt som verkligen ger resultat, berättar Maria.

Idag arbetar hon tillsammans med sin partner Per Lundberg i utbildnings- och konsultföretaget Polhage & Lundberg. De har tränat många hundra chefer och medarbetare, både i näringslivet och i offentlig sektor,  i coachande förhållningssätt och ledarskap.

– Jag och Per träffades under en coachutbildning 2006, och kände direkt att vi hade samma värderingar och syn på det vi lärde oss, även om han kom från näringslivet och arbetade som chef, och jag från en HR-bakgrund. Vi ville föra ut det här sättet att bemöta människor. 2007 inledde vi vårt samarbete och efter åtta år är det fortfarande lika roligt att arbeta tillsammans med det coachande förhållningssättet!

Coaching för organisationer, chefer och team

Det coachande förhållningssättet använder sig av coachingens principer för att effektivisera kommunikationen mellan medarbetare och skapa tillit inom team samt mellan chefer och personal. Att alltid försöka lyssna i första hand, och ha som mål att hela tiden röra sig framåt mot önskat läge är centralt.

Polhage & Lundbergs utbildningar handlar inte uteslutande om att arbeta med enskilda samtal, utan om att just använda sig av detta förhållningssätt genomgående i kommunikationen.

– Att kunna använda sig av ett coachande förhållningssätt även om man inte bara vill arbeta som coach är vår röda tråd. De som kommer till oss är inte främst de som vill öppna coachmottagning, utan de som vill lära sig att ta vara på kompetensen som finns i organisationen genom att kommunicera och lyssna på ett coachande sätt, säger Maria och fortsätter: ett coachande förhållningssätt hjälper dig i all kommunikation och utvecklar en lyssnande inställning, eftersom det är en metodik som frigör dina medarbetares egna resurser.

En effektiv metod med akademiska belägg

Det är ovanligt att ett företag har akademiska rön som direkt understryker effektiviteten av just deras arbete, men studenterna Cecilia Edin-Svedebring och Mireille Persson på Malmö Högskola skrev 2012 en uppsats som bygger på fyra djupintervjuer med arbetsledare och chefer som genomgått Polhage & Lundbergs diplomutbildning. I uppsatsen Chef-Ledare-Coach; vad skiljer de olika rollerna? drar de slutsatsen att ”det som gör att arbetsledarna kan skilja på rollerna chef, ledare och coach är de olika metoderna dvs. de verktyg de delgetts i Polhage & Lundbergs coachutbildning”. Uppsatsförfattarna lägger också till att de förvånades över ”hur mycket dessa coachkurser hjälpt våra deltagare att leda medarbetare lättare och bättre”.

För den med personalansvar är behållningen med ett coachande förhållningssätt uppenbar; det effektiviserar medarbetarsamtal och alla möten med kunder och personal. Men det ger också konkreta resultat för andra yrkesgrupper.

– Coaching sker inte bara bakom stängda mottagningsdörrar, utan du kan använda dig av coachande principer i ett tio minuters samtal med en kund. För säljare har det coachande förhållningssättet visat sig bygga förtroende och bättre kundrelationer, men det ger inte bara ”mjuka” resultat, utan de får också bättre försäljningssiffror tack vare den här inställningen, berättar Maria. Hon säger också att medarbetare på HR-avdelning ofta har nytta av en coachutbildning, eftersom de behöver verktyg att coacha verksamheterna att själva hitta de bästa lösningar på de situationer som uppstår. Detta i sin tur leder till att de själva kan jobba mer strategiskt.

”Hade det varit en religion hade jag kallat mig religiös!”

Att förhållningssättet verkligen fungerar tyder inte bara forskningen på, utan också berättelserna från Polhage & Lundbergs kunder pekar på väldigt starka resultat. En av de erfarna chefer som valt att utvecklas med hjälp av det coachande förhållningssättet svarade såhär när han blev återkontaktad efter utbildningen med frågan vad han hade lärt sig och vad det hade gjort för skillnad:

”Att det coachande förhållningssättet utvecklade medarbetarna visste jag, och jag visste också att det utvecklade mig själv i att öka min nyfikenhet och ställa frågor. Men att det samtidigt skulle ge mig den tillit till medarbetarna som jag känner idag, det hade jag ingen aning om. Det bevisar bara att det funkar på många olika plan. Hade det varit en religion hade jag kallat mig religiös!”

En annan chef som bestämde sig för att utbilda alla mellanchefer i ett coachande förhållningssätt berättade att tack vare utbildningen sparar deltagarna både tid och energi. Detta eftersom de efter avslutad kurs visar att de litar på att de anställda kan lösa de dagliga situationerna i verksamheten utifrån egna idéer, vilket leder till att deras respektive team lär sig ta eget ansvar.

Framöver kommer Polhage & Lundberg komplettera sina populära utbildningar med EQ-test samt verktyget GDQ för kartläggning inför temautvecklande insatser. Dessa verktyg, i kombination med utbildning i coachande kommunikation, ger kraftfulla effekter i organisationer.

Utbilda dig till diplomerad coach i Malmö med start v 8, 2016.
Datum: 22-26 februari, 17 mars, 11-12 april, 13 maj diplomering. Pris: 16.000 exkl. moms. Anmälan sker via mail och ska innehålla en kort presentation av dig själv, ditt syfte med att vilja gå utbildningen, samt kontakt- och fakturauppgifter. 


Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om Polhage & Lundberg här