Proxio Tariffs minskar era transportkostnader

Proxio erbjuder verktyg för visualisering, analys och optimering för transport- och logistikbranschen. Genom användarvänliga IT-system kan ni planera, analysera och automatisera olika delar av er externa transportprocess och på så sätt spara pengar och minska miljöbelastningen. 

Belönade IT-verktyg

Proxio var ursprungligen ett logistikkonsultbolag som skapade bra IT-verktyg för att kunna lösa sina uppgifter. Verktygen utvecklades efterhand och blev till slut så bra att man beslutade sig för att enbart arbeta med dem. Verktyget Proxio Optimizer fick Stora Logistik & Transportpriset redan 2009. Sedan 2014 är bolaget inte längre logistikkonsult, utan tillhandahåller enbart IT-baserade verktyg för extern logistik såsom transport med lastbil, flyg och båt.

Proxio Tariffs – betala transporten exakt enligt ditt avtal

Deras nytillskott i verktygslådan heter Proxio Tariffs och är en produkt som hjälper företag att ställa prisfrågor mot transportavtal, både som enstaka prisfrågor eller prisfrågor på ett helt transportflöde. Transportavtalen är väldigt krångliga och det är svårt för kunden att snabbt få reda på vad transporten egentligen kommer att kosta.

– Problemet ligger i att du inte alltid vet vad din transport kommer att kosta innan den faktiskt är genomförd. Vilket transportavtal du än har kan du lägga in det i Proxio Tariffs och sedan fråga på pris innan du skickar iväg en beställning. Det ger dig möjlighet till ökad kontroll av valda transporttjänster och effektivare analys av dina transportfakturor, förklarar VD Örjan Johnson.

Användningsområdena är många, det kan också vara ett utmärkt verktyg för till exempel en speditör att optimera sina tariffer. Eller ge speditörens kunder möjlighet att ställa prisfrågor mot sina avtal hos speditören. Proxio Tariffs är en molnbaserad IT-lösning som har ett API som gör det möjligt att integrera med andra system. Flexibiliteten i verktyget är en av dess främsta fördelar, då det kan hantera alla typer av transportavtal.

Genom Proxio Tariffs kan du göra kostnadsberäkningar och tariffoptimeringar för det mest ekonomiska alternativen, utifrån era förutsättningar. Tariffs håller reda på tilläggskostnader såsom vägtullar och dieseltillägg, gotlandstillägg med mera. Proxio Tariffs är lika användbart vare sig du är transportköpare, speditör eller logistikkonsult.

Proxio Shipments

Ett annat IT-system som Proxio Systems utvecklat är Proxio Shipments som visualiserar dina transportflöden över en karta för att kunna analysera dina transportflöden och ditt transportnätverk. Med ökat grepp om transportflödet skapas goda förutsättningar för ökad effektivisering.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vill ni också minska era transportkostnader? Låt Proxio visa er hur!