Redaktionell annonsering

Stora fördelar med Native advertising

Att sprida redaktionell text i digitala kanaler är ett effektivt sätt att kommunicera med rätt målgrupp.

Både stora och mindre företag kan dra stor nytta av att annonsera och kommunicera med sin målgrupp via redaktionella texter, så kallad native advertising. Att skapa intressant innehåll och sprida det i de digitala kanaler som målgruppen redan använder är ett effektivt sätt att nå ut till framtida kunder.

En vedertagen metod i nya kanaler

Men vad innebär då ”native advertising”? Annonseringsformen handlar om att sprida redaktionell text i digitala kanaler (som sociala medier, nyhetssajter eller speciella kampanjsajter). Annonsens mål är att smälta in i användarens upplevelse en sajt som han eller hon redan använder, och syftet är att skapa uppmärksamhet online för företaget.

Native advertsing, som delvis överlappar och liknar content marketing, advertorial och brand journalism, har egentligen funnits ganska länge. Att köpa ett uppslag i en tidning och fylla det med både bilder och redaktionell text som passar in i tidningens format är ett exempel på en advertorial, som funnits sedan mitten av 1900-talet.

Den stora förändringen, som gjort native extra relevant idag, är att man nu kan använda digitala kanaler. Sociala medier, bloggar och andra nätsidor har förändrat möjligheten att stärka varumärket och hålla kontakten med framtida kunder genom redaktionellt material och modern annonsering.

Idag är det vanligt att sprida redaktionellt innehåll och annonsera via sociala medier. Sponsrade inlägg på Facebook, att sprida bilder på Instagram eller annonsera på LinkedIn är alla kanaler som fungerar väl med native.

Bygg trovärdighet med bra innehållsmarknadsföring

Många marknadsexperter lyfter det faktum att innehållet är av stor vikt – det handlar om att just sprida intressant och unikt innehåll. Det ska inte helt och hållet likna reklam. Optimalt är i stället att innehållet tillför något mer till kunden och bidrar till hans eller hennes upplevelse av sajten där det publiceras.

I stället för att sälja en tjänst eller produkt bör native handla om att skapa värde för läsaren, genom till exempel sprida information och kunskap, eller genom att ha ett nyhetsvärde. Det ska helt enkelt vara en form av reklam som aldrig stör eller sticker ut i läsarens digitala värld.

De stora fördelarna med native advertising är att det bygger tillit och förtroende för varumärket, och att det arbetar för en långsiktig relation med målgruppen. Anledningen är att det skapar en historia om företaget, och sprider den på ett smart sätt.

Förmedla en historia

Att kommunicera information, historier och nyheter snarare än slogans och annonsmaterial, är att tala direkt till människans kognitiva förmåga att leka med tanken och fantisera. Det är helt enkelt lättare att minnas bilder, namn och information när det sätts in i en slags berättelse.

Där kommer den redaktionella texten in, eftersom den fungerar som en slags historia. Med hjälp av journalistisk kompetens och reportagelika texter med tydlig vinkel, kan företaget sprida en berättelse som sin verksamhet.

Unikt, längre material som inte bara bygger på produktmaterial eller företagsbeskrivning, brukar också premieras av sökmotorer. Det i sin tur leder till bättre spridning på nätet och att företaget klättrar i sökresultaten.

Native marketing bygger på vedertagna idéer om varumärkeskännedom, kreativ annonsering och storytelling, men anpassat till den virala världen kan metoden verkligen lyfta verksamhetens marknadsföring och förtroende.

Av redaktionen på kampanj24.se

Källor:

Steve Denning på Forbes.com, Brian Jackson på Itbusiness.ca, undersökning av mediebyråer av minimedia.se, Fahad Khan på huffingtonpost.com och Joe Polzzi på Contentmarketinginstitute.com, samt wikipedia.org.