Revisions- och konsultbyrån Moore Stephens ser ljust på den digitaliserade framtiden

Moore Stephens är ett internationellt nätverk som sträcker sig över 100 länder med 626 kontor och mer än 26 000 medarbetare. Varumärket Moore Stephens etablerades på den svenska marknaden 2010 och i dag är man mer än 130 medarbetare representerade i Sverige på sju olika kontor. Den lokala närheten skapar goda relationer till deras kunder, något som värdesätts i företagskulturen. På Moore Stephens Ranby arbetar man i små team. De jobbar nära sina kunder men arbetar med både nationella och internationella nätverk. Entreprenörskapet är fundamentalt inom verksamheten.

11e största leverantören i världen

På världsrankingen är Moore Stephens, volymmässigt, den 11e störste leverantören i segmentet revision och redovisning och riktar sig främst till ägarledda bolag där engagemanget och intresset för företaget och affärerna är som mest påtagligt. Resan fram till i dag har gått snabbt och påbörjades då ett antal kollegor som tidigare haft beröringspunkter och som delat viljan om att på bästa sätt serva deras lokala kunder, bestämde sig för att enas under ett och samma varumärke.

– I det vi levererar är kvalité alltid avgörande, liksom förtroende, integritet, förståelse och en vilja att göra skillnad, förklarar auktoriserad revisor Niklas Larsson.

Tjänsterna består av allt inom revision och redovisning, skatterådgivning och finansiering. Moore Stephens har alla tjänster under samma tak. Revision och redovisning är de tjänster som utgör den största delen av företagets förmedlande tjänster. Moore Stephens bistår sina kunder med helhetslösningar som täcker hela deras behov.

– Kunskapen och kompetensen hos oss är väldigt bred men självklart kan vi tillhandahålla specialisttjänster, förklarar auktoriserad revisor Björn Hedström.

Digitaliseringsprocesser och internationella krav

Både Björn och Niklas ser ljust på digitaliseringen, och som något intressant för framtiden. Det manuella arbetet kommer att försvinna allt eftersom och digitaliseringen är ett av de projekt som är mest prioriterade hos Moore Stephens i dag. Man kan se en digitaliseringsprocess främst inom redovisning, med utökad elektronisk hantering.

– Det är mycket som har förändrats under åren, förut gällde enbart nationella regler men nu har detta ändrats till att även omfatta internationella regler som ställer ökade krav på våra kunder. Det handlar om att skapa en förståelse och trygghet för våra kunder i de nya regelverken, förklarar Niklas.

Den största skillnaden i att kunna verka genom ett internationellt nätverk är att de kan erbjuda fler tjänster och på fler platser runt om i världen. På så sätt är det också möjligt att erbjuda sina internationella kunder en mer enhetlig hjälp och det är även på detta vis som arbetet kan kvalitetssäkras. Via ett internationellt nätverk av konsulter inom Moore Stephens kan kunder känna sig trygga i att få det som lovas, var som helst, när som helst.

– Vi kan i princip erbjuda tjänster i samtliga länder där våra kunder är verksamma, avslutar Björn.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vad Moore Stephens kan göra för just er…? Tryck här!