Så funkar det!

Vi hjälper er öka era intäkter samtidigt som ni kan fokusera på er kärnverksamhet.Via ett unikt koncept erbjuder vi målgruppsanpassad, redaktionell annonsering i sociala och digitala medier. Genom starka mediekanaler och med attraktiva kampanjer bygger vi varumärke och genererar intäkter för våra kunder.

PRODUKTION AV NYHETSARTIKEL/MÅLGRUPPSANALYS

 • Samarbetet inleds med en intervju genomförd av vår journalist.
 • Diskussion och rekommendationer förs om vilken målgrupp artikeln ska riktas mot.
 • Vår journalist planerar en professionell och unik vinkel av nyhetsartikel och lyfter fram er som en unik aktör på marknaden.
 • I artikeln uppmanar vi läsaren att agera genom att utföra ett köp av en viss produkt eller tjänst alternativt ta kontakt med er.

PUBLICERING/SEO-OPTIMERING

 • Texten kombineras tillsammans med en attraktiv bild och en stark rubrik.
 • Efter att ni läst och godkänt artikeln, sökmotoroptimeras den och publiceras på vår kampanjsajt kampanj24.se.
 • SEO-optimeringen medför att ett sök på ert företagsnamn på Google eller andra sökmotorer kommer att leda in till en positiv nyhetsartikel/renommé om er.

Se exempel på nyhetsartikel


ANNONSERING PÅ SOCIALA MEDIER

 • Nyhetsartikeln sprids effektivt genom annonser på Facebook eller LinkedIn till en matchande och intresserad målgrupp.
 • Artikelannonsen riktas till er typiska intressent baserat på bland annat yrkesområde, utbildning, kön, ort, ålder och intressen.
 • Ett klick på annonsen leder intressenten vidare till artikeln.

Se kampanjexempel från Facebook
Se kampanjexempel från LinkedIn
Se kampanjexempel på mobila enheter


UTVÄRDERING/ÅTERKOPPLING

 • Vid två tillfällen under perioden följer vi upp med statistik och utvärderar resultatet med hjälp av Facebook eller LinkedIns statistikverktyg.
 • I alla våra samarbeten återkopplar vi med tips och rekommendationer om nyheter i den digitala världen.

Se exempel på statistikrapport