Så jobbar den digitala söktjänsten Allautbildare.se med sin rekrytering

Från ett passionerat, personligt och kreativt kontor arbetar Allautbildare.se med att bygga Sveriges självklara söktjänst för att hitta utbildningar och kurser. Jennifer Sorto arbetar som rekryteringsansvarig och letar ständigt efter drivna människor som vill utvecklas och vara med på en spännande resa. Är det du? 

Utbildningar för alla

Allautbildare.se är en digital söktjänst för att söka och hitta utbildningar på nätet och marknadsför idag över 1300 av landets utbildningsanordnare med överstigande 6400 sökbara utbildningar. Visionen är, som namnet avslöjar, att samla Sveriges alla utbildare på ett och samma ställe och därmed göra det lättare att hitta en kurs eller utbildning. Därför har företaget valt att integrera utbildningsanordnare för universitet, folkhögskolor, kompetensutveckling och kursanordnare på en och samma plattform och under samma varumärke, något som särskiljer dem från andra spelare på marknaden.

Rätt människor – rekryterarens viktigaste uppgift

Jennifer Sorto arbetar med rekrytering och utbildning på företaget och har sitt huvudansvar i att rekrytera nya medarbetare in till det entreprenöriella teamet. Därtill utbildar hon nyanställda och ansvarar tillsammans med ledning för fortsatt kompetensutveckling. Som arbetsplats skulle Jennifer beskriva företaget som en plats fylld av passion, kreativitet och energi, där det är högt till tak och råder en ”professionell omklädningsrumskänsla”.

– För oss är personligheten och kompetensnivån hos varje individ helt avgörande för ett lyckat utfall, alla ska vara experter inom det område de anställs inom och gärna vara lite nördigt intresserade av det dom gör, förklarar Jennifer. Vidare handlar mycket om att personalen ska dela företagets värderingar, känna passion i sitt arbete, att man ska bry sig och stötta varandra, speciellt i ett mindre företag som vi är här, med 13 stycken på vårt kontor i Göteborg. Våra medarbetare och vår företagskultur är verkligen vår viktigaste resurs för en fortsatt framgångsresa.

Vid sidan av sitt arbete studerar Jennifer en distansutbildning inom HR via Umeå Universitet för att få en fördjupad kunskap i helheten runt rekryteringsprocesser och HR-frågor. Andra kollegor har studerat vid Göteborgs Universitet, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Borås. Det finns inget krav på högskoleutbildning, även om alla som arbetar med produktutveckling har det, det viktigaste är din personlighet och drivkraft.

– De flesta på kontoret har någon form av idrottsbakgrund, oavsett om det har varit idrott på ungdomsnivå eller att ha spelat ishockey på elitnivå, säger Jennifer och berättar vidare att de bland annat har ett tidigare hockeyproffs på försäljningsavdelningen. Tävlingsinriktade är vi allihopa och det skapar ett ständigt fokus på resultat i såväl produktutveckling som kundrelationer.

En värdefull del av något större

Bolaget är entreprenörsdrivet, något som arbetsmiljön präglas mycket av. Det finns en ständig strävan att vilja förbättras och de anställda uppmanas till att komma med kreativa idéer som snabbt kan implementeras. För företaget är alla en värdefull del och resurs för dess tillväxt, de gynnar människor som vill lära sig och du slutar aldrig växa oavsett vilket tjänst du har. Allautbildare.se är en digital produkt och verkar i en bransch som ständigt förändras, det gör att alla medarbetare ständigt måste utvecklas för att inte hamna efter.

– Det är en personlig, rolig och passionerad stämning på kontoret. Jag tror att en bidragande faktor till den positiva stämningen och arbetsmiljön är att alla känner ett tydligt ansvar för sina arbetsuppgifter och får vara med i många processer där det krävs nyfikenhet. Sedan fikar vi väldigt mycket, en arbetsplats utan fika är väl ingen bra arbetsplats, säger Jennifer.

Att hitta guldklimpar

Efter årsskiftet flyttar verksamheten till större lokaler och i rekryteringsplanen ingår att anställa 5 kollegor fram till utgången av 2016.

– Nu har vi precis anställt en webbkommunikatör och en säljare och vi söker kontinuerligt efter fler drivna människor, det är en ständigt pågående process i vår tillväxt, förklarar Jennifer. Normalt träffar vi en kandidat vid två till fyra tillfällen innan en anställning sker, detta för att det ska kännas rätt för båda parter. En intervju är inte bara till för arbetsgivaren, det är minst lika viktigt att kandidaten tror på vårt koncept, våra värderingar och verkligen vill vara med på en spännande resa. Rekrytering av rätt människor står överst på min prioriteringslista, vi vill hitta guldklimpar som jag brukar säga, avslutar Jennifer.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vill du bli en del av oss?