Utveckla er organisation med levande musik, maestro!

Vad är er konsert? Den erfarna dirigenten Merete Ellegaard inspirerar organisationer, medarbetare och ledare med orkestern som utgångspunkt

Orkesterperspektivet är en unik syn på hur en fungerande organisation bör se ut och ett roligt sätt att utveckla ditt företag. Maestro Management använder sig av levande musik, praktiska inslag och nära samarbete med yrkesaktiva musiker för att göra inspirerande workshops i organisationsutveckling.

Orkestern som organisation

I en orkester vet alla musiker sina roller, och dirigenten är tydlig med sitt ledarskap för att få ihop alla instrument till den vackra musik som vi som åhörare får lyssna på. Kan man applicera tanken bakom orkesterns organisation till andra organisationer? Dirigenten Merete Ellegaard arbetar med företaget Maestro Management, där orkesterperspektivet inte bara är en liknelse, utan en praktisk grund för workshops och föreläsningar i organisationsutveckling och ledarskap.

Hur föddes idén till Maestro Management?

– Jag började tänka i de banorna redan när jag studerade på musikhögskolan. En grupp från utbildningsdepartementet var på besök under en lektion. Efter besöket sa de till min professor att alla borde få samma utbildning i ledarskap som den som de sett mig genomföra under lektionen! Säger Merete.

Det handlar om ett ganska obekvämt, men väldigt effektivt och lärorikt sätt att utvecklas som ledare – att utbildas samtidigt som du står inför den grupp som du ska leda. Som en orkester, till exempel. Svårigheten med detta ledarskap har många fått upp ögon för de senaste åren, när programmet Maestro på SVT visade hur svårt det var för diverse kändisar att försöka dirigera en orkester.

Maestro Management grundas

Efter att hennes professor berättade om utbildningsdepartementets reaktion på lektionen, ställde sig Merete allt oftare frågan hur man skulle kunna överföra den sortens ledarskap till andra organisationer. I yrkeslivet började hon bolla idéer med sina musiker, och fick insikten att orkestern inte bara är en tydlig bild av en organisation, utan att det också är väldigt spännande att diskutera roller i stora och små grupper med utgångspunkt i rollerna inom orkestern.

– Instrumentgrupperna går att se i andra organisationer också: de som är stjärnorna, som syns mest men som är beroende av att allt annat fungerar, eller de som märks först när de inte är där, till exempel, säger Merete.

Utifrån dessa funderingar utkristalliserades Maestro Managements unika verksamhet – att inspirera till ledarskaps- och organisationsutveckling med utgångspunkt i hur en orkester fungerar.

Varför fungerar orkesterperspektivet som workshop?

– Jag kan illustrera hur musikerna reagerar på min ledarstil väldigt tydligt. När de är med sina instrument är de helt i stunden, och reagerar spontant på till exempel detaljstyrning eller dåligt ledarskap. Sedan kan vi diskutera reaktionerna – varför blir det så här? berättar Merete.

Workshop i orkesterperspektivet

De gånger Maestro Management varit en del av en längre utbildningshelg med andra inslag, har de ofta nämnts i utvärdering som det roligaste inslaget under kursen – och hittills har deras framgång helt berott på att de som gått på en workshop eller föreläsning, också rekommenderar den vidare till andra.

– De som möter oss brukar tycka att det är spännande att möta musikerna och få höra på levande musik. Det är en väldigt interaktiv workshop, där både höger och vänster hjärnhalva, musik och diskussioner, är med, förklarar Merete.

En workshop eller föreläsning med Maestro Management utmanar gruppen med oväntade inslag och utmaningar, och öppnar för diskussioner i gruppen. Eftersom exemplet, orkestern, är något helt annorlunda, blir heller inte diskussionsämnena ”farliga”, som Merete uttrycker det.

Kunden väljer alltid fokus i förväg; medarbetarskap, ledarskap och allt däremellan. Det enda som Maestro Management behöver är en sal där man kan flytta runt möblemanget, för att kunna sitta med musikerna eller i grupper för diskussion. Orkesterns storlek anpassas efter gruppen – från en stråkkvartett till en hel ensemble.

Oavsett orkesterns storlek, fungerar den bra som liknelse för hur en organisation kan fungera när alla vet vad de ska göra och presterar under en tydlig ledare. Genom att ta avstamp i musiken, kan deltagarna få insikter i sin egen organisation. Som Merete brukar fråga deltagarna på hennes workshops:

– Vad är er konsert?

Vill du komma i kontakt med Maestro Management och få reda på hur orkesterperspektivet kan utveckla er organisation? Kontakta Merete på telefonnummer 0707 910067 eller maila till merete@maestromanagement.se.

Av redaktionen, kampanj24.se

Läs mer om Maestro Managements unika metod!