SILTECH – säkerhet i både arbetet & löpspåret

SILTECH brinner de för säkerhet, på alla plan! De arbetar dagligen med frågor rörande säker kemikaliehantering och processäkerhet där de på konsultbasis hjälper företag med medarbetarnas säkerhet.

Nyheten på bolaget är att de nu även arbetar med säkerhet för dig i det privata. Med hjälp av produkter, tjänster och teknisk utveckling skapar de trygghet för dig, vart du än är. 

– Vi vill skapa säkerhet oavsett vad!

Lång erfarenhet och bred kompetens

Hege och AnnCharlott har arbetat i branschen i över 20 år och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både arbetsmiljö och processäkerhet. De har arbetat på flera positioner och i olika bolag vilket gett dem en bredd.

Det spelar ingen roll om det är inom processäkerhet, projektledning eller personalfrågor för att bidra till en bättre arbetsmiljö. Frågorna är komplexa och kraven från myndigheterna är höga. AnnCharlott Enberg och Hege Witthoff på ger er stöd i frågor gällande HMS, hälsa miljö och säkerhet.

Förståelse för komplexa frågor

– Vi hjälper dem att förstå de annars komplexa lagarna. Vi vill göra det mer förståeligt så att säkerheten blir mer förstådd och integrerad i företag, berättar AnnCharlott.

– Det kan vara svårt att veta om man lever upp till kraven och hur man ska agera vid förändringar i lagstiftningarna till exempel. Då kan man ventilera det med oss för att förstå vad det egentligen betyder, fortsätter Hege.

Trygga sportkläder förhindrar överfall

siltech_1Under hösten 2017 kommer SILTECH starta upp försäljning av nya tekniska lösningar i form av säkerhetsprodukter, SILTECH Safety Compass. En av de nyare produkterna som kommer lanseras är trygga sportkläder för att förhindra överfall mot kvinnor. Att kunna springa och träna är för många blandat med rädsla, framförallt under den mörka vintertiden i Sverige. Det vill SILTECH ändra på!

– Vi brinner för säkerhet! Det känns jättekul och viktigt att nu göra det även i form av säkerhetsprodukter utöver våra utbildningar. Kollektionen kommer och vara med nya typer av larm, lampor och övriga produkter för att skapa en tryggare känsla, berättar AnnCharlotte.

Integrera medarbetarna i säkerhetsfrågor

SILTECH arbetar med verktyg och lösningar på plats som konsulttjänster men även förebyggande på ledningsnivå. Ofta behöver ledningen stöd för att förstå vad kvaren innebär, hur de ska hanteras och integreras med medarbetarna.

– Det är ju alltid ledningen som bygger företagskulturen i varje företag. Om inte ledningen tycker det är viktigt tycker inte medarbetarna det är viktigt heller, säger Hege.

Förmedlar kunskap genom e-learning och konsulttjänster

4739_0094SILTECH startade som ett mindre utbildningsföretag. Ambitionen är att få fler att lära sig mer om kemikaliehantering och hur man ska se på arbetsmiljön i större processindustrier.

E-learningutbildningarna lever kvar men bolaget har utvecklats till ett konsultbolag för mer långsiktigt stöd.

– Vi förmedlar kunskap även som konsulter i enskilta företag för att stödja organisationer. Vi utbildar på sätt integrerat i konsulttjänsten för att höja nivån hos medarbetarna.

Personligt och långsiktigt

På SILTECH är den personliga relationen mycket betydelsefull. Hege och AnnCharlott värnar om långsiktiga samarbeten är alltid flexibla och anpassningsbara efter verksamhetens behov.

– Vår tanke är att ha långa kontinuerliga relationen och ge support på sikt. Det är vi måna om att våra kunder ska veta om, att vi finns där för dem och har som mål att höja kvalitén på företaget.

Få stöd i er processäkerhet & arbetsmiljö

Kontakta Siltech via mail eller slå en signal på 070 916 50 40.

Säkerhet för dig och dina medarnetare

– Anna Karlström, kampanj24.se