Slipp körförbud och höga böter med ett uppdaterat yrkeskompetensbevis

RoA Utbildningar arbetar för att främja säkerhet i den yrkesmässiga trafiken för lastbil och buss. De erbjuder utbildningar för att certifieras inom farligt gods, HLR och för att få ditt yrkeskompetensbevis. Efter lagförändringar inom EU har de yrkesverksamma inom trafiken fram till september 2016 att uppdatera sina certifikat – RoA hjälper dig att hinna i tid! 

Främjar säkerhet i trafiken

Utöka dina yrkeskunskaper och certifieras inom farligt gods, hjärt- och lungräddning eller ta ditt obligatoriska yrkeskompetensbevis för buss och lastbil. RoA Utbildningar startades 2013 av Rolf Asvold, som sedan innan har lång erfarenhet av vuxenutbildning inom samma bransch. Rolf erbjuder helhetslösningar till företag, privatpersoner och arbetsförmedlingar för att främja säkerhet i den yrkesmässiga trafiken.

– Vi har utbildningstillstånd för både gods- och persontrafik, utfärdade av Transportstyrelsen, säger Rolf.

Uppdaterade certifieringar efter lagförändringar

Efter europeiska lagändringar är det obligatoriskt att vara certifierad inom yrkesmässig trafik för att få fortsätta att köra. 10e september 2015 är den sista dagen för busschaufförer att ha genomfört de fem obligatoriska kurserna och få sitt uppdaterade YKB. Genom att fullfölja kursen innan den 10e september 2015 gäller ditt YKB för både buss- och lastbilstrafik i fem år framöver. Efter detta datum måste du annars genomföra kurserna separat, med 10 kurstillfällen istället för fem. Sista dagen för att ta sitt YKB för endast lastbil är den 10e september 2016. RoA Utbildningar har anpassat sina utbildningar efter lagändringarna och erbjuder kurser så att du med god marginal klarar dessa nya lagkrav.

– Inga dispanser kommer att ges och är kraven inte uppfyllda ges höga böter till både chaufför och åkeriägaren, dessutom får bilen körförbud på plats, säger Rolf.

YKB, Yrkeskompetensbeviset, inkluderar momenten; lagar och regler, sparsam körning, lastsäkring i lastbil och säkerhet i buss, ergonomi och hälsa samt kundfokus och nödsituationer. Varje delmoment omfattas av sju timmar och totalt 35 timmar för alla moment. Efter avslutat delmoment ges ett kursintyg, då du genomfört de fem delmomenten får du ditt YKB. Utbildningen ska sedan repeteras var femte år. RoA erbjuder registrering och automatisering av kallelse efter ytterligare fem år för att genomföra en ny utbildning och bli certifierad på nytt.

– Utbildningen ska repeteras var femte år, vi kallar därför automatiskt våra registrerade kursdeltagare så att de inte ska behöva vara oroliga för att glömma bort. Något som vi märkt har varit väldigt uppskattat av våra kunder, säger Rolf.

ADR, utbildningen inom farligt gods verkar för att instruera hur transport av farligt gods ska göras på ett korrekt sätt och är en europeisk överenskommelse. Deltagarna genomför inledningsvis en grundkurs under tre dagar. Då det finns olika typer av farliga ämnen finns möjliighet att specialisera sig ytterligare efter utförd och godkänd grundutbildning. Vidareutbildningarna erbjuds inom explosiva ämnen, för tankbilar, för paketbilar och personal som hanterar farligt gods samt en repetitionskurs.

Kan du HLR?

Hjärt- och lungräddningen riktar sig mot en bred målgrupp i bland annat företag och köpcentrum och för människor i alla åldrar. Här får du en grundlig kunskap i de metoder och tekniker som krävs för att få igång eller stimulera någons hjärtfrekvens och andning.

Nästkommande kursperiod hålls 31 augusti-4 september i Malmö. Alla delmoment inkluderas och kan tas separat alternativt som en intensivkurs. Läs mer om kursplaneringen på hemsidan och anmäl dig innan platserna tar slut!

 

Av redaktionen, Kampanj24.se

Ta ditt YKB innan det är försent!