Sticker du ut från mängden?

Kan du skilja klyschor från verkliga egenskaper och styrkor? Risk- och potentialbedömningar säkrar er rekryteringsprocess? Fungerar psykologiska bedömningar som ett redskap för säkrare rekrytering? Och hur kan dessa tester ge en tydlig bild av ansökande kandidater? Kampanj24.se kontaktade Persona, ett av de äldsta företagen som arbetar med personbedömning i Sverige idag, för att ta reda på det.

Persona erbjuder riskbedömning på vetenskaplig grund

Risk- och potentialbedömning vid rekrytering, både internt och externt, är ett effektivt sätt att urskilja kandidaters styrkor och begränsningar. Det anser Rebecka Zimdahl, som tillsammans med Lisa Brodin Ferraro driver ett företag som arbetat med personbedömningar i över 30 år.

Varför är den här sortens bedömningar effektiva i rekryteringsprocessen?

– Att anställa en person som inte matchar kravprofilen för tjänsten eller som inte passar företagets kultur är kostsamt i både tid, pengar och energi. När en person inte fungerar i sin roll påverkar det alla inblandade parter, säger Rebecka, leg. psykolog och partner i företaget Persona.

Persona var ett av de första företagen att etablera sig inom personbedömning i Sverige. De arbetar med psykologisk specialistkompetens mot näringslivet. Med gedigen erfarenhet och många långvariga kunder, tar Persona emot kandidater från världen över för bedömningar.

– En del kunder har vi kvar sedan 80-talet! Det är roligt att få följa en kandidat från sin första tjänst som mellanchef till att i dag ha tungt VD-uppdrag i stora organisationer, berättar Rebecka.

Skräddarsydd process vid personbedömning för säker rekrytering

Vi människor vill tro att vi handlar rationellt, men när vi möter stress eller måste ta ett beslut under press reagerar vi mer instinktivt. Riskbedömningar tar hänsyn till hur en kandidat reagerar och försäkrar sig om att han eller hon behåller sitt goda omdöme i en stressig situation.

Persona utvärderar och tar ställning till det som krävs utöver praktisk kompetens, såsom analytisk kapacitet och personlighet i förhållande till kravprofilen och företagskulturen. Processen för risk- och potentialbedömning börjar med en diskussion med uppdragsgivaren för att få en djupare förståelse för deras organisation och vilka förväntningar de har på nyrekryteringen. Tillsammans med kunden skapar Persona en kravprofil för befattningen.

– Det är ett gediget arbete, det räcker exempelvis inte bara att säga att de söker en person som är samarbetsvillig – då måste vi också gå in på hur företaget ser på samarbete, säger Rebecka.

Hur ser arbetet ut med själva kandidaten?

– Kandidaten får göra ett antal förmåge- och personlighetstester. Därefter träffar vi kandidaten för en kompetensbaserad intervju och validering av testresultaten. Vi är måna om att kandidaterna ska ha möjlighet att utvecklas genom processen, därför ges alltid en gedigen feedback på resultaten, säger Lisa.

Förutsättningar för att lyckas i den nya rollen

Persona hjälper även till att forma organisationer genom tjänster inom utveckling, ledarskap och utbildning. Därtill erbjuder Persona utbildningar i såväl kompetensbaserad intervjuteknik som program för gruppeffektivisering, ledningsgruppsutveckling och individuell utveckling – i alla branscher.

– Vi hjälper till att skapa ökad produktivitet och arbetsglädje i arbetsgrupper, säger Rebecka och berättare vidare att de kan hjälpa till att utveckla kompetensen i att göra mer professionella, objektiva och träffsäkra arbetsintervjuer.

Persona har ett brett spektra av uppdragsgivare med allt från företag inom detaljhandeln och skogsindustrin till banker och hjälper företag vid både större och mindre rekryteringar. Hur viktiga och tunga beslut som kandidaten kommer behöva ta påverkar också vilka testmetoder som används. Oavsett befattning är svaren på testet användbart både för rekryteringen och vidare under anställningen.

– Uppdragsgivaren och den ansvarige för rekryteringen får en innehållsförteckning för kandidatens kompetens och personlighet. På så sätt blir det lättare att nyttja personens styrkor, oavsett vilken roll det rör sig om. Det underlättar och möjliggör också för den ansvarige att leda kandidaten och höja dennes potential, säger Rebecka.

Hur ser framtiden ut för Persona?

– Vi lyssnar på våra kunder, förfinar metoder som vi redan använder och tar till oss ny forskning genom vårt metodråd som kommer med input från den akademiska världen. I höstas tog vi ett spännande steg och öppnade kontor i London! säger Lisa.